Dyżury telefoniczne – 14.09-18.09

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 14.09-18.09.2020