Dyżury telefoniczne – 24.08-28.08

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 24.08-28.08 2020