Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Wychodzimy Naprzeciw Wymaganiom

Polski Związek Działkowców stworzył Zarządom ROD możliwość przejścia z dotychczasowych ręcznych sposobów prowadzenia dokumentacji na nowoczesne rozwiązanie, jakim jest program komputerowy dostosowany do wymogów funkcjonowania ROD.

Zalety korzystania z DGCS PZD System

Automatyzacja Procesów

Oprogramowanie umożliwia automatyzowanie szeregu wymaganych operacji w szczególności optymalizuje operacje finansowe

Oszczędność Czasu i Pieniędzy

Oprogramowanie umożliwia automatyzowanie szeregu wymaganych operacji w szczególności optymalizuje operacje finansowe

Samoistne Tworzenie Raportów

Tworzenie wszelkiego typu raportów na potrzeby ROD, w tym raportów kasowych staje się o wiele prostsze

Pełna Informatyzacja ROD

DGCS PZD System to intuicyjne i proste rozwiązania informatyczne niezbędne do sprawnej pracy ROD

Wszystko w Jednym Miejscu

Wszystkie dane zarówno działkowców i samego ogrodu są zawsze w jednym miejscu bez stert papierów

Zaskakująca Intuicyjność

Moduł „ogrody działkowe” opracowany na podstawie sugestii i wniosków Zarządów ROD

Wersja demonstracyjna

Do pobrania

Wzór zamówienia programu

Wzór oświadczenia użytkownika DGCS

Wzór uchwały Zarządu ROD o nadaniu uprawnień

Wzór uchwały Zarządu ROD o wprowadzeniu programu DGCS

Cennik

ROD należących do OFK
199,40 zł
ROD poza OFK
284,40 zł