Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
22 sie 2022

Zarząd ROD "Azalia" w Łodzi informuje, że na terenie przylegającym do Świetlicy w ROD Azalia w Łodzi powstał ogród w ramach miejskiego projektu społecznych ogrodów. Urząd Miasta dostarczył rośliny, korę, ziemię oraz sprzęt ogrodniczy o wartości 2 tyś. złotych. Zostały posadzone m.in. krzewuszki, rododendrony, borówki amerkańskie, pigwowce, winorośle oraz kolumnowe drzewka owocowe. Całość nazwana "Przyjazną Azalią" będzie służyć wyglądem działkowcom m.in. przy okazji obchodów Dnia Działkowca oraz ogród będą odwiedzać przedszkolaki z pobliskiego przedszkola. Pomysłodawcą oraz wykonawcą projektu był Kamil Sówka, działkowiec, współpracujący z Zarządem.
Pozdrawiamy,
Zarząd ROD Azalia w Łodzi
             
09 sie 2022

Wiersz ” Nieobecność na działce”

Antoni Gieczewski

                                                NIEOBECNOŚĆ NA DZIAŁCE

 

Po trzy tygodniowej nieobecności

Moja osoba na działce gości

Efekt wizualnej i słuchowej konstatacji

Prawie wszystkie rośliny w stanie hibernacji

 

Trawa wyrośnięta, sucha

Wody! Wody! Szepce mi do ucha

 

Gdzie byłeś?

Dlaczego mnie tak wysuszyłeś?

 

Byłem w szpitalu

Mówię pełen żalu

 

Flora braku wody mi nie wybaczy

Patrzy na mnie w rozpaczy

 

Wołają wody! Wołają wody!

Nie dla ochłody

 

A dla przeżycia

Do bycia do spożycia!

 

Na krzaku drobne maliny

Wiadomo z jakiej przyczyny

 

Omdlała rzepa

Gdzie się podziała jej krzepa

 

Na widok selera

Serce z żalu zamiera

 

Papryka

W oczach znika

 

Opadłe owoce agrestu

Martwe! Nie wykonują żadnego gestu

 

Podobnie jagody czarnej porzeczki

Zawsze skore do sprzeczki

 

Fasola szparagowa

Od dawna do zbioru gotowa

 

Prawie zbrązowiała

Do spożycia nie będzie się nadawała

 

Borówka amerykańska

Stała się bezpańska

 

Rododendron wygląda jak otruty

W jego oczach widzę wyrzuty

 

Nawet chwasty

Proszą o kroplę  wodnej omasty

 

Tylko jeżyna

Dobrze się trzyma

 

No i winogrona
Zawiązały liczne grona

 

A drzewa owocowe

Od dawna owocem obdarzyć gotowe

 

Pod jabłonią spady

Spożyć je nie da rady

 

A iglaki

Jak chojraki

 

Mówią nieszczerze: „Jakoś tego lata słońce

Mało gorące, palące”

 

                                    Czy natychmiastowe podlewanie

                                    Spełni roślin oczekiwanie?

 

Łódź lipiec 2022 r

02 sie 2022

Dotacje z budżetu miasta Łodzi szansą na finansowe wsparcie dla łódzkich ROD.

Okręg Łódzki PZD informuje, że  4 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkursu ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe
o udzielenie w 2022 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

Ideą konkursu jest przyznanie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Łodzi w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 43 358,00 zł.

Termin realizacji tych  zadań został wyznaczony  do 15  grudnia 2022 r.

W związku z tym, że wnioski o dotacje składane są za pośrednictwem Okręgu Łódzkiego PZD w terminie do 19 sierpnia 2022 r.; Zarządy ROD, które w 2022 r. planują realizować inwestycje lub modernizacje w ROD i chcą wziąć udział w ogłoszonym otwartym konkursie
o udzielenie dotacji na ten cel proszone są o rzetelne przygotowanie niezbędnej dokumentacji i złożenie jej w Okręgu Łódzkim w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym Rodzinne Ogrody Działkowe wniosek musi zawierać min. poniższe informacje i dokumenty:

  • rodzaj i zakres zadania, którego dotyczy dotacja;
  • kosztorys prac określonych we wniosku;
  • wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, decyzje lub zgody w zależności od zakresu zadania, konieczne do jego realizacji;
  • termin realizacji zadania;

Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich wydatków ROD poniesionych na realizację zadania od momentu podpisania umowy pomiędzy Miastem Łódź a Okręgiem Łódzkim PZD. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

  • umów z wykonawcami robót;
  • rachunków lub faktur;
  • protokołu odbioru wykonanych prac lub zakupionych przedmiotów.

Należy również pamiętać, że sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli
w zakresie:

  • stanu realizacji zadania;
  • efektywności i rzetelności wykonania zadania;
  • zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości udzielona dotacja celowa podlega zwrotowi.

E.JJ

 

28 lip 2022

“Latem o świcie na działce” wiersz Antoniego Gieczewskiego

Antoni Gieczewski

"LATEM O ŚWICIE NA DZIAŁCE"

Nie śpiąc na działce o świcie

Cud narodzin dnia zobaczycie

Świt na działce o brzasku

Zapowiedz słonecznego blasku

Świt na działce to na niebie gama kolorów

To nie jeden z jego walorów

Świt na działce jak fragment uwertury

Zanim włączą się ptasie chóry

Za horyzontem jeszcze słońce

A już widać jego refleksy gorące

Barwa nieba cielista

Z każdą minutą bardziej ognista

A kiedy słońce się pokarze

Masz spektakl narodzin dnia w darze

Żeby móc oglądać te nieba dary

Trzeba założyć przeciwsłoneczne okulary

Tysiące luksów oświetla ziemię

I już żadna roślina nie drzemie

Proces fotosyntezy rusza

Choć dookoła panuje poranna głusza

Budzą się ze snu ptaki

Dając o swoim istnieniu znaki

Rozbrzmiewa radosne ptaków trele

A odmian ptasich trele wiele

Miła dla ucha ta ptasia rozmowa

Choć nie zrozumiała dla nas ich mowa

Mimo że powieki do snu się kleją

Nie zaśniesz jak takie cuda się dzieją

Za przerwany sen czeka Cie nagroda

Pod warunkiem że panuje bezchmurna pogoda!

Łódź, lipiec 2022 r.

27 lip 2022

Letnia pielęgnacja pomidorów – nie może Cię zabraknąć na tym live

28 lipca o godzinie 13:00 wracamy z tematem uprawy pomidorów! Dołącz do live organizowanego przez redakcją „Mojego Ogródka” i posłuchaj jakie zadania związane z pielęgnacją pomidorów przynosi lato.

 

Ekspert dr hab. Elżbieta Jędrszczyk, wieloletni pracownik Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opowie m.in.:

Jak często podlewać pomidory w czasie upałów?

Które rośliny trzeba ogławiać i jak to zrobić?

Czy usuwać pędy boczne?

Jak chronić pomidory przed oparzeniami słonecznymi?

Czy warto jeszcze ściółkować glebę?

 

Jeśli masz problem na swojej działce czy w ogrodzie – nie wahaj się zapytać eksperta. Możesz to zrobić już teraz: wejdź na https://mojogrodek.pl/live-letnia-pielegnacja-pomidorow/

i wpisz pytanie.

Możesz to także zrobić w komentarzu pod postem informującym o tym wydarzeniu na naszych profilach na FB - „Mój Ogródek” lub „Perfekcyjny ogród”.

 

Transmisja odbędzie się na żywo równolegle na naszym portalu mojogrodek.pl pod adresem: https://mojogrodek.pl/live-letnia-pielegnacja-pomidorow/

oraz
na profilach na FB - https://www.facebook.com/mojogrodek
oraz Perfekcyjny ogród (https://www.facebook.com/perfekcyjnyogrod)
a także na naszym kanale na YT - https://www.youtube.com/c/MójOgródek

Do zobaczenia!

Więcej materiałów wideo z praktyczną wiedza i odpowiedziami na nurtujące pytania widzów obejrzysz na naszym portalu tutaj: LIVE & WEBINARY

15 lip 2022

Prelekcja nt. zmian w PIT w ROD “Azalia” w Łodzi

W dniu 13.07.2022 r. Kamil Sówka i Anna Brózio z Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna przeprowadzili prelekcję dot. zmian w PIT od 01.07. W spotkaniu wzięli udział działkowcy. Zadawane były pytania i rozwiane wątpliwości. Uczestnicy dostali podręczniki i ulotki dot. Niskich podatków. Prezes Elżbieta Leśniowska wyraża nadzieję na dalszą współpracę z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna.

Zarząd ROD "Azalia"  w Łodzi

 

 

11 lip 2022

Informacja w sprawie konkursu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie grantu w ramach projektu„ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

27 maja 2022r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów (dotacji unijnych) w ramach projektu „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągniecia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa, jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniając się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizacje celów operacyjnych, tj.: przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności biologicznej, poprawa, jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, zwiększenia wartości ekosystemów jakimi również są rodzinne ogrody działkowe.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowania projektów, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych w częściach wspólnych np.: utworzenie łąki kwietnej, założenie pasieki, utworzenie hotelu dla ptaków, zakup kompostownika lub urządzenia do rozdrabniania gałęzi czy zlecenie wykonania planu zagospodarowania ogrodu. W pewnym zakresie, (jako uzupełnienie) mogą również zostać sfinansowane zadania związane z infrastrukturą ogrodową np.: zagospodarowanie, rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych, budowa tężni na terenach ogrodów, siłowni plenerowych, placów zabaw dla dzieci, modernizacja budynków oraz wszelkiego rodzaju remonty odbywające się na terenach wspólnych ROD-ów.

Ważną również informacją dotycząca projektu jest to, że do pozyskania grantu nie jest wymagany wkład własny ROD oraz, że zadania finansowe z grantu nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.  Istotne jest również to, że jeśli ROD zaplanuje zadania na wyższą wartość niż kwota grantu wówczas różnicę ponad wysokość grantu będzie musiał pokryć ze środków własnych.

Uprawnionym do składania wniosków o przyznanie grantu i udziału w konkursie są stowarzyszenia ogrodowe w tym Polski Związek Działkowców. Kwota przyznana na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi nie mnie niż 100 000 zł ( przy większych ROD do 150 000 zł). Konkurs jest podzielony na etapy miesięczne trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem etapu, który trwa od 30 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r.

Pozyskanie środków i przeprowadzenie inwestycji finansowych z dotacji jest skomplikowanym procesem, a jednocześnie ma duże znaczenie dla ROD, jako program pilotażowy. Polski Związek Działkowców przez kilka miesięcy brał udział w procesach związanych z konkursem i zabiegał o wypracowanie założeń i przygotowanie dokumentów konkursowych zgodnych z interesem PZD, ROD i działkowców.

Odbyło się wiele spotkań i rozmów z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa celem przyjęcia rozwiązań uwzględniających potrzeby ogrodów zarówno na szczeblu Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców jak i Okręgu Łódzkiego.

Dnia 26 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Okręgu Łódzkiego w Łodzi z przedstawicielami Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele i pracownicy Okręgu Łódzkiego, na którym szczegółowo zostały omówiony tryb przyjmowania wniosków oraz sposób ich oceniania. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze z życzeniami z obu stron owocnej współpracy.

Ponadto, Polski Związek Działkowców opracował cały system udziału struktur PZD w konkursie, w szczególności, w dniu 31 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, który przyjął : uchwały określające sposób reprezentacji PZD w konkursie, w tym zakres i sposób ustanawiania pełnomocników (Uchwała nr 246/2022i 247/2022) oraz zasady udziału PZD w konkursie (uchwała nr 243/2022). 1 czerwca 2022r. natomiast odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, która podjęła decyzje o przystąpieniu PZD do konkursu i zachęciła wszystkie zarządy ROD do zapoznania się z dokumentami konkursowymi i wzięcia udziału w konkursie (uchwała nr 1/XIV/2022) oraz kreśliła tryb realizacji remontów w ROD w związku ze szczególnymi zasadami konkursowymi (Uchwała nr 2/XIV/2022). Równocześnie na stronach internetowych zarówno Jednostki Krajowej jak i Okręgów zostały umieszczone wzory wniosków do wypełnienia oraz podręcznik wnioskodawcy, który ma za zadanie w sposób przystępny omówić problemy, jakie mogą zasinieć przy wypełnianiu wniosku. Przeszkoleni zostali również pracownicy Okręgu, którzy służą pomocą zarówno telefonicznie jak również można się umówić na spotkanie
i na bieżąco omówić zaistniałe kwestie.

Projekt Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa został uruchomiony w dniu 31.05.2022r. i będzie trwał maksymalnie do 31.08.2023r. W tym czasie ROD będzie musiał zrealizować wszystkie etapy projektu- od złożenia wniosku o grant podpisanie umowy o grant, realizacje zadań, ich odbiory aż do końcowego rozliczenia projektu. Niedotrzymanie terminu końcowego projektu może wiązać się z koniecznością zwrotu przyznanych środków grantowych.

Udział Polskiego Związku Działkowców będzie odbywał się za pośrednictwem pełnomocników substytucyjnych (przedstawicieli zarządów ROD), którym pełnomocnicy okręgowi (przedstawiciele OZ PZD) udzielą pełnomocnictwa do m.in. złożenia wniosku o przyznanie grantu, udziału w konkursie – w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, podpisania umowy o powierzenie grantu, nadzorowania realizacji zadań konkursowych, uzyskiwania i rozliczania płatności, a po zakończeniu inwestycji – prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Pełnomocnicy substytucyjni PZD maja otrzymać pomoc od OZ PZD.

Wsparcia merytorycznego w przygotowaniu dokumentów i podejmowaniu działań w konkursie udzielają pełnomocnicy okręgowi, ale również opiekunowie – pracownicy OZ PZD o różnych specjalizacjach, którzy zostali przeszkoleni przez KZ PZD na naradach, które odbyły się 20 maja 2022r., i 1 czerwca 2022r.

Polski Związek Działkowców cały czas realizuje zadania mające na celu upowszechnianie, promocje i przyswojenie zasad konkursu wśród ROD, aby mogły z niego skorzystać w jak największym zakresie. Dlatego tez PZD będzie cyklicznie publikował materiały dotyczące konkursu na stronie internetowej PZD oraz w mediach związkowych, będzie również wspierał OZ PZD w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z konkursem np. przez wydawanie stosownych regulacji prawnych. Także Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców uruchomił webinaria, które odbywały się cyklicznie, na których udzielne były odpowiedzi.

Okręgowa Rada Łódzka

Polskiego Związku Działkowców

Łódź, dnia 7 lipca 2022 roku

11 lip 2022

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KAMPANII WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH W 2022 ROKU

W latach 2020 oraz 2021 epidemia COVID-19 utrudniała przeprowadzenie walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Niemniej jednak organy PZD znalazły rozwiązania pozwalające w wyjątkowych okolicznościach przygotować i przeprowadzić kampanię walnych zebrań.

Okręg Łódzki PZD każdego roku traktuje temat walnych zebrań priorytetowo.
Od początku roku rozpoczął przygotowania do kampanii. W dniu 7 lutego 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie z zarządami ROD.  Natomiast od 22 lutego br. zorganizowano cykl narad w trybie online dla zarządów ROD, na których omawiano m.in. prawidłowe przygotowanie walnych zebrań w ogrodach. Spotkania odbywały się za pośrednictwem programu MS Teams.

 

Tabela poniżej ilustruje ilościowe zestawienie przeprowadzonych narad.

 

Narada Ilość zaproszonych ROD Ilość ROD uczestniczących w naradach
7.02 31 24
21.02                    godz. 18-20                         29 22
22.02                   godz. 18-20 22 20
22.02                   godz. 18-20 29 19
23.02                godz.17-19 26 22
24.02                    godz. 18-20 20 18
14.03                   godz. 18-20 58 43
15.03                    godz. 11-13 39 24
15.03                   godz. 18-20 46 32
Razem 300 224

 

Na posiedzeniu w dniu 22 marca br. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podjął uchwałę nr 23/2022 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku, którą powołał 51 osobowy zespół do obsługi walnych zebrań. W skład osobowy powołanego zespołu weszli członkowie organów okręgowych tj. Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady Łódzkiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, prezesi zarządów ROD oraz pracownicy biura. Do zadań tego zespołu w szczególności należało:

- nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z przyporządkowanymi do obsługi zarządami ROD i uzgodnienie kalendarza tych zebrań,

- udzielenie pomocy fachowej w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów, a w szczególności projektów uchwał dotyczących opłat ogrodowych
i planowanych zamierzeń inwestycyjnych lub remontowych,

- nadzór nad przygotowaniem przez dany zarząd ROD na piśmie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za 2019 rok, pisemnego sprawozdania
z działalności komisji rewizyjnej ROD w 2019 roku oraz oceny działalności zarządu ROD za 2019 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania. Listy obecności na walnych zebraniach członków PZD zgodnej z aktualnym rejestrem prowadzonym przez zarząd ROD,

- czuwanie nad przebiegiem zebrania zgodnym z zatwierdzonym regulaminem, porządkiem obrad oraz statutem PZD i innymi przepisami związkowymi, podejmowanie interwencji w razie zaistnienia konieczności,

-przedstawienie aktualnych problemów Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działań na rzecz ogrodów i działkowców, zadań i roli organów Związku w służbie działkowców.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji i przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych już 23 marca 2022 roku przeprowadzono w trybie zdalnym szkolenie dla tych osób.

W szkoleniu uczestniczyło 39 osób, 7 osób usprawiedliwiło swoją nieobecność. Tematem narady były następujące kwestie:

- przedstawienie aktualnej sytuacji wokół ogrodów i PZD.

- prawidłowe stosowanie zapisów ustawy o ROD, statutu PZD i przepisów związkowych w zakresie przygotowania, zwołania i przebiegu walnego zebrania.

Tak jak w latach poprzednich tak i w roku bieżącym w procesie przygotowań i organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w ROD pomocne były wytyczne określające zasady odbywania wlanych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań przyjęte uchwałą nr 46/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lutego 2022 roku.

W marcu bieżącego roku sytuacja epidemiczna w kraju pozwoliła na zniesienie obostrzeń, przez Radę Ministrów.  W związku z powyższym Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 102/2022 zdecydował o przywróceniu możliwości odbywania walnych zebrań / konferencji delegatów w ROD od dnia 15 marca 2022 do 15 maja 2022 roku.

W Okręgu Łódzkim kampania walnych zebrań mimo przygotowań od początku roku  rozpoczęła się od kwietnia i nadal trwa.  Do dnia 2 lipca 2022 roku na 300 walnych zebrań jakie powinny zostać przygotowane, odbyło się 290 oraz 2 nadzwyczajne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej oraz „Szafirek” w Łęczycy oraz 1 Konferencja Delegatów w ROD „Poranek” w Łodzi.

 

 

 

Tabela poniżej przedstawiania ilościowe zestawienie odbytych zebrań / konferencji delegatów

 

Formuła zebrań Liczba [%]
walne zebrania 292 97,34
konferencja delegatów 1 0,33

 

Najwięcej walnych zebrań odbyło się od 1 do 15 maja 2022 roku i było ich, 157 co stanowi 52,33%. Po terminie statutowym tj. po 15 maja odbyły się łącznie 64 walne zebrania.  W czterech przypadkach zarządy ROD nie wystąpiły do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD o zgodę na odbycie walnego zebrania po terminie statutowym tj. ROD „Aronia” w Tuszynie, ROD „Malwa” w Konstantynowie Łódzkim, ROD „Rozkwit” w Sieradzu, ROD im. Rutkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Tabela poniżej przedstawia całościowe zestawienie odbytych walnych zebrań sprawozdawczych/ konferencji delegatów w ROD w poszczególnych miesiącach.

 

  Odbyte Walne zebrania w ROD - zgodna OZŁ PZD na odbycie zebrań po terminie statutowym Brak zgody OZŁ na odbycie walnego zebrania po terminie statutowym Konferencje Delegatów SUMA [%]
marzec 0 0 0 0 0
kwiecień 72 0 0 72 24,00
od 1 do 15 maja 157 0 0 157 52,33
od 15 do 31 maja 31 2 1 35 11,67
czerwiec 25 2 0 27 9,00
do 2 lipca 2 0 0 2 0,67
RAZEM 287 4 1 293 97,67

 

W trzech rodzinnych ogrodach działkowych zarządy ROD wystąpiły o zgodę na odbycie walnych zebrań w lipcu br. tj. ROD „Bławatek” w Łyszkowicach, ROD „Miflex” w Kutnie oraz im. Świerczewskiego w Krośniewicach.

Na uwagę zasługuje fakt, że nadal w 4 ogrodach nie są ustalone terminy walnych zebrań tj. w ROD im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Łęczycy oraz „19 Stycznia-TOS” w Pabianicach członkowie zarządu tych ROD złożyli rezygnacje z mandatu członka organu ROD. W ogrodzie „Bohaterów Walk nad Bzurą” w Łęczycy Okręgowy Zarząd Łódzki w dniu 4 lipca 2022 roku powołał zarząd komisaryczny, który został zobowiązany do przygotowania walnego zebrania. W dwóch ogrodach „Na Stoku” w Przedborzu oraz „Emit” w Żychlinie mimo wielokrotnej próby skontaktowania się z zarządem ROD nie ustalono konkretnego terminu walnego zebrania.

Praktycznie kampania walnych zebrań w Okręgu Łódzkim PZD odbyła się w kwietniu i maju. Tym bardziej na uznanie zasługuje fakt obsłużenia aż 267 (89%) zebrań przez członków Zespołu do ich obsługi. Frekwencja na walnych zebrań była niższa niż w latach ubiegłych. Najniższą odnotowano w ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim 5, 3% ( 822 członków PZD), w ROD „Krokus” w Bełchatowie 6, 5%
( 190 członków PZD), w ROD „Irys” w Łęczycy 6, 7% ( 511 członków PZD) w ROD „Księży Młyn” w Łodzi 7% ( 1172 członków PZD) w ROD „Czeremcha” w Poddębicach 7, 5% ( 452 członków PZD), w ROD „Wapienniki” w Tomaszowie Mazowieckim 9, 00% ( 550 członków PZD) oraz w ROD „Osa” w Osse 8, 3% ( 386 członków PZD).  Najwyższa była w ROD „Ariadna” w Łodzi 80, 36% (56 członków PZD), ROD „Justynka” w Justynowie 84% ( 12 członków PZD) ROD „Irys” w Prawdzie 80% ( 15 członków PZD) ROD „Lendos” w Konstantynowie Łódzkim 75, 75% ( 33 członków PZD) ROD „Relaks” w Aleksandrowie Łódzkim 72, 63% ( 95 członków PZD). Średnia frekwencja walnych zebrań wyniosła 27, 27% uprawnionych do uczestnictwa członków PZD. Zebrania głównie odbyły się w drugim terminie (267). W jednym z materiałów nie został załączony protokół komisji mandatowej ( ROD Stoczek” w Stoczkach). Tylko w 17 ogrodach odbyło się walne zebranie w pierwszym terminie.

Na konferencji delegatów członków PZD ROD „Poranek” w Łodzi frekwencja wyniosła 72,70%.

 

Tabela poniżej pokazuje zestawienie najwyższej i najniższej frekwencji w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego.

 

L.p. Nazwa powiatu Ilość ROD Ilość materiałów z WZ/KD Pierwszy termin Drugi Termin ROD z najwyższa frekwencja % ROD z najniższą frekwencją %
1 bełchatowski 7 7 0 7 Poziomka Bełchatów 21,80 Krokus Bełchatów 6,50
2 brzeziński 2 2 0 2 Tulipan Brzeziny 35,59 Bratek Brzeziny 34,80
3 kutnowski 17 14 0 14 Meliorant Zawady 48,80 Złota Róża Kutno 14,92
4 łaski 4 4 0 4 Przyszłość Gorczyn 40,90 Pierwiosnek Łask 10,00
5 łęczycki 4 3 0 3 Szafirek Łęczyca 23,57 Irys  Łęczyca 6,70
6 łowicki 5 4 0 4 Dąbrówka Łowicz 26,00 I Dywizji Kościuszkowskiej  Łowicz 10,00
7 łódzki 98 95 3 92 Ariadna Łódź 80,36 Księży Młyn Łódź 7,00
8 łódzki wschodni 18 18 4 14 Justynka Justynowie 84,00 Wełna Romanów 17,60
9 opoczyński 4 4 0 4 Jagoda Mroczków 34,60 Błonie Opoczno 19,90
10 pabianicki 24 23 3 20 Lendos Konstantynów Łódzki 75,75 Wiosenka Pabianice 11,40
11 pajęczański 2 2 0 2 Stokrotka Działoszyn 16,90 Borowik Działoszyn 28,00
12 piotrkowski 18 17 0 17 Nasze Zdrowie Piotrków Trybunalski 48,00 Słoneczna Polana Piotrków Trybunalski 5,30
13 poddębicki 3 3 0 3 U Bogumiła Uniejów 38,30 Czeremcha Poddębice 7,50
14 radomszczański 6 5 1 4 Danuta Radomsko 64,00 Tulipan Radomsko 12,50
15 rawski 6 5 0 5 VIS Rawa Mazowiecka 45,00 Narcyz Rawa Mazowiecka 27,00
16 sieradzki 12 11 0 10 Jeziorko Sieradz 61,80 Żwirek Sieradz 12,70
17 skierniewicki 7 7 0 7 Poziomka Skierniewice 37,00 im. Kotowskiego Skierniewice 15,00
18 tomaszowski 14 14 1 13 Nad czarną Tomaszów Mazowiecki 59,00 Wapienniki Tomaszów Mazowiecki 9,00
19 wieluński 5 5 0 5 Lasek Wieluń 23,90 Relaks Wieluń 14,80
20 wieruszowski 2 2 0 2 Leśna Polana Pieczyska 29,00 22 Lipca Wieruszów 10,00
21 zduńskowolski 12 12 1 11 im. Złotnickiego Zduńska Wola 60,00 Kolejarz Karsznice Zduńska Wola 15,40
22 zgierski 30 28 4 24 Relaks Aleksandrów Łódzki 72,63 Osa Osse 8,03
RAZEM 300 285 17 267

 

Okręg Łódzki PZD mimo przypomnienia zarządom ROD o obowiązku przekazania w ciągu 14 dni od dnia walnego zebrania materiałów z walnego zebrania nadal nie otrzymał dokumentów od 6 ROD („Adamówek „ w Ozorkowie, „Milenium” w Łodzi, im. Mireckiego w Łodzi, im. Rutkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, „Storczyk” w Białek Rawskiej, „Wilanów” w Łodzi).  Ponadto dwa ogrody „Przytorze” w Zgierzu oraz „Konwalia”
w Sieradzu odbyły zebrania dniu 2 lipca 2022r i na dzień sporządzania informacji nie dostarczyły dokumentów.

Najczęściej podnoszonymi problemami w dyskusji na walnych zebraniach są wysokie opłaty za śmieci, brak segregacji odpadów przez działkowców, mimo, że to wynika z obowiązku ustawowego, zasady wjazdu na teren ROD, korzystanie z wody i energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno-zimowym, inwestycje na ogrodzie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach wspólnych ROD. Duże zainteresowanie wśród działkowców wywołała informacja o możliwości pozyskiwania środków dla ROD z funduszy unijnych będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działkowcy pytali o możliwości skorzystania z dotacji unijnych oraz o obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw.

Pod adresem KZ PZD zgłoszono wnioski o zwiększenie uprawnień zarządów ROD i możliwość karania działkowców, którzy nie przestrzegają Regulaminu ROD, w tym nie posiadają kompostowników lub zwlekają z opłatą ogrodową również o pomoc w sprawie pozyskiwania środków unijnych. Pod adresem Okręgu padały wnioski o przyznanie dotacji do prowadzonych inwestycji oraz o przeprowadzenie szkoleń dla zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD w trybie stacjonarnym. Z protokołów z walnych zebrań oraz informacji z obsługi zebrań wynika, że zebrania przebiegały spokojnie.

W nielicznych przypadkach w zebraniach wzięli udział przedstawiciele z gminy z Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej, Straży Miejskiej, pracownik sklepu OBI.

W związku z obowiązkiem monitorowania zarówno przebiegu jak i wyników walnych zebrań/konferencji delegatów w ROD Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uchwałą nr 129/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku powołał 5-osobowy zespół do zbadania dokumentacji z walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jego zadaniem jest analiza przekazanych przez Zarządy ROD i członków Zespołu do obsługi walnych zebrań dokumentów ROD i opracowanie informacji zawierającej ocenę własną i wnioski wraz z propozycjami działań, jakie należy podjąć na podstawie statutu PZD. Prace zespołu nadal trwają. Do chwili obecnej nie zostały przedstawione żadne wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zebrań czy ponowne zwołanie zebrania.

Okręgowa Rada Łódzka

Polskiego Związku Działkowców

Łódź, dnia 7 lipca 2022 roku

11 lip 2022

Wiersz Antoniego Gieczewskiego “Latem na działce”

Antoni Gieczewski

"LATEM NA DZIAŁCE"

Latem na działce

Krzątam się przy podpałce

To miła chwila

Kiedy rozpalam grilla

W powietrzu zapach wędzonki

Ryby pokrojonej w dzwonki

Na stole w oddali

Świeca przeciw komarom się pali

Rozmowy toczą zaproszeni

Napój kolorami się mieni

Wszyscy chłoną grilla zapachy

Będą ucztować jak dawni lachy

Po działkach śpiew się rozchodzi

"My młodzi! My młodzi!

Coś tam im nie zaszkodzi

Tak upływa czas na działce

Przy niejednej grilla podpałce.

Łódź, lipiec 2022 r.