Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
26 kwi 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura PZD Okręg Łódzki w Łodzi – 27.04.2020 – 30.04.2020

Dyżury telefoniczne - 27.04 - 30.04

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 27-30 kwietnia 2020

21 kwi 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD
w sprawie dyżurów telefonicznych
pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD
oraz biura Krajowej Rady PZD

 

Krajowy Zarząd PZD ma pełną świadomość, iż w warunkach stanu epidemii największe obciążenia i zadania dotyczące funkcjonowania ROD spoczywają na zarządach ROD. Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania struktur Związku, w tym zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020 r. (środa) w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych.

Celem ustanowienia dyżurów jest pomoc zarządom ROD oraz działkowcom w rozwiązywaniu wszystkich problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie:

 

 1. zarządzanie ROD, w tym: odbywanie posiedzeń organów ROD, walnych zebrań, zasad ustalenia i pobierania opłat za media w ROD;
 2. porady prawne, w tym sprawy sporne i sądowe;
 3. porady ogrodnicze, w tym szkolenia i instruktaże dla działkowców;
 4. inwestycje w ROD;
 5. gospodarka gruntami;
 6. gospodarka finansowa ROD, w tym: sprawozdania finansowe i preliminarze, opłaty ogrodowe.

 

Dyżury telefoniczne w okresie epidemii odbywać się będą w biurach Okręgowych Zarządów  PZD i biurze Krajowej Rady PZD od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00.-12.00 i 12-15.00, przy czym każdy z bloków godzinowych obejmować będzie inny zakres merytoryczny.

Dyżury pełnione będą przez pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów  PZD i biura Krajowej Rady PZD z danego zakresu funkcjonowania ROD.

Okręgowe Zarządy PZD oraz Krajowa Rada PZD na swoich stronach internetowych zamieszczać będą aktualne grafiki dyżurów telefonicznych, które zawierać będą szczegółowe informację nt. dnia, godziny, zakresu merytorycznego, osoby, udzielającej porady oraz numeru telefonu do niej. Dzięki takiej informacji członkowie zarządów ROD i działkowcy będą mogli zwracać się bezpośrednio do właściwej merytorycznie osoby, w określony dzień i godzinę.

W celu uzyskania informacji członkowie zarządu ROD oraz działkowcy winni w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do właściwego Okręgowego Zarządu PZD i pracownika merytorycznego, który udzielić może bardziej szczegółowej odpowiedzi w sprawie, bowiem OZ PZD maja większą wiedzę na temat sytuacji,  funkcjonowania i problemów występujących w danym ROD. W przypadku, gdy właściwy OZ PZD nie będzie mógł udzielić informacji, osoba zainteresowana skierowana zostanie do innego Okręgu PZD.

Biuro Krajowej Rady PZD udzielać będzie porad w zakresie spraw bardziej złożonych i ogólnozwiązkowych, a także z zakresu działu kadr (świadczenia, umowy cywilno-prawne oraz zatrudnianie pracowników).

W okresie realizowania dyżurów telefonicznych, zawieszone zostają porady prawne udzielane przez biuro Krajowej Rady PZD w każdy piątek oraz rotacyjne dyżury prawne świadczone przez radców prawnych w OZ PZD w każdą środę.

 

Krajowy Zarząd PZD liczy, iż dyżury telefoniczne zapewnią zarządom ROD i działkowcom uzyskanie pełnej i wyczerpującej informacji we wszystkich najważniejszych zakresach związanych z funkcjonowaniem ROD.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 21.04.2020 r.

Dyżury telefoniczne - 20.04 - 25.04

21 kwi 2020

NIE dla kwarantanny w altanie działkowej?

NIE dla kwarantanny w altanie działkowej?

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na wystąpienie Okręgu, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, że kwarantanna, nałożona na obywatela w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie powinna mieć miejsca w altanach działkowych. Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę, że kwarantanna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania wyposażonym w stosowne urządzenia higieniczno-sanitarne, z możliwością kontaktu zdalnego osoby kwarantannowej z właściwymi służbami. Natomiast definicja altany działkowej nie uwzględnia konieczności posiadania węzła higieniczno-sanitarnego. Nie bez znaczenia pozostaje zakaz zamieszkiwania na terenie ROD. Nadto odbywanie kwarantanny w ROD może wiązać się z ewentualnym narażeniem innych działkowców wykonujących niezbędne czynności do utrzymania swojej działki.

W załączeniu pismo ŁPWIS celem ewentualnego wykorzystania w przypadku konieczności jego okazania odpowiednim służbom.

Pliki do pobrania:

18 kwi 2020

COVID 19 – koronawirus – złorzeczenie

 COVID 19

koronawirus

/złorzeczenie/

 

COVID - 19

Niech go dunder trzaśnie

Niech gęś kopnie

Przy otwartym oknie

Niech go trafi szlak

Niech zamieni się w drobny mak

Niech przydaży mu się cholera

Niech go but uwiera

Niech ogarną go płomienie

Niech straci całe mienie

Niech dopadnie go uwiąd starczy

Bo jego obecności już wystarczy!

Niech wyniosą go na tarczy

Niech pies na niego ciągle warczy

Niech rozboli go brzuch

Niech naukowcy rozniosą go w puch

Niech pojawi się jakiś zuch

Co rozprawi się z nim jak z rojem much

Niech dozna co to na ciele swąd

Niech już idzie stąd!

Niech dowie się co to astma oskrzelowa

Niech do mysiej dziury się schowa

Niech opuści go żona

Niech z głodu skona

Niech połknie go krowa

Niech zaniknie o nim mowa!

Niech zachoruje na żołądek

Niech ktoś wreszcie zrobi z nim porządek!

Niech dopadnie go niemoc

Niech przepadnie w najbliższą noc!

Niech w słoneczny dzień trafi go grom

         Niech wreszcie opuści nas globalny dom!!!

 

Łódz 13.04.2020

AG

 

PS

Niech działkowcom pozwoli

 Nacieszyć się działką do woli!

18 kwi 2020

Koronawirus słabszy od!?

KORONAWIRUS SŁABSZY OD!?

Koronawirus słabszy od woli pobytu na działce!

Taką obserwację poczyniłem z zachowań kilku działkowców, którzy mimo zagrożenia wirusem, zagrożenia konsekwencjami prawnymi nie stosowania się do wymogów ogłoszonego stanu epidemicznego przebywali na działce, wykonując prace pielęgnacyjne, uprawowe.

Znamienna jest argumentacja konieczności pobytu na działce.

Muszę być:

- bo jest termin sadzenia danej odmiany kwiatów, warzyw,

- bo jest termin zasilania gleby nawozami,

- bo jest termin sadzenia danych krzewów,

- bo jest termin sadzenia danych drzew owocowych,

- bo całą zimę nie widziałem działki,

- bo jest susza i muszę podlać nowe nasadzenia,

- bo zaplanowałem remont domku i przyszedł czas realizacji,

- bo jest wiosna,

- bo jest piękna pogoda,

- bo coś mnie wygnało z domu,

- bo czułem nieodpartą potrzebę udania się na działkę.

Te ostatnie argumenty są wielce mówiące.

Nieodparta potrzeba odwiedzenia działki!

Co to za siła?

Bez odwołania się do pojęcia atawizm nie da się wytłumaczyć tej potrzeby!

Dziedziczymy po naszych praprapraprzodkach pewne cechy, instynkty, popędy, itp.

Potrzeba kontaktu z przyrodą.

To echo życia naszych przodków w lasach, w otoczeniu zieleni.

Potrzeba pracy na ziemi, kopania,sadzenia.

Nasi przodkowie byli rolnikami.

Potrzeba porządku, ładu, piękna.

Przejawiająca się w grabieniu liści, koszeniu trawy, przycinaniu krzewów, drzew itp.

To tkwiące w nas potrzeby, pozostałości po naszych przodkach. Nie każdy człowiek odczuwa je z jednakową siłą.

Jedni wcale inni mocno.

I Ci co odczuwają te potrzeby mocno idą na działkę mimo że są zagrożenia dla zdrowia a w przypadku koronawirusa i życia. Wirus ten jak dowodzą statystyki jest szczególnie grożny dla ludzi starszych.

A takich bez wyjątku spotykam na działce.

A mimo to idą na działkę!

A mimo tego zagrożenia potrzeba kontaktu z przyrodą /czytaj bycia na działce/ jest przemożna.

Pokonuje lęk, strach!

Pokonuje koronawirusa!?

Czy takie zachowanie jest do zaakceptowania?

Mimo wszystko nie!

Bo uchybia zdrowemu rozsądkowi!

Bo jest zagrożeniem dla zdrowia i życia!

Bo itp,.

Mam jednak nadzieję że argumenty na rzecz ograniczenia pobytu na działce dotrą do świadomości przebywających użytkowników?

Że instykt życia, że zachowanie zdrowia, będzie mocniejsze od potrzeby codziennego  przebywania  na działce!

 

Łódż, 16.04.2020

AG

15 kwi 2020

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej – 09.04.2020

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej - 09.04.2020

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce "Aktualne zasady i ograniczenia" w dziale „Ważne informacje”.

źródło : gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Pliki do pobrania:

15 kwi 2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r.  w sprawie wody na działkach w ROD

Komunikat
Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie wody na działkach w ROD

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu  PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, iż mając na uwadze panujący w Polsce stan epidemii, a także prawo przebywania na działce w ROD rodziny działkowej i państwowe zalecenia dotyczące przestrzegania zasad higieny i stosowania wytycznych służb sanitarnych, w szczególności w zakresie częstego mycia rąk, pozbawienie działkowców dostępu do wody, nie służy przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń. Obecnie, tylko stosowanie się do obowiązujących zasad może uchronić nas przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa. A do tego niezbędna jest woda.

Ponadto, okres wiosenny to czas wzmożonych prac na działkach, gdzie woda niezbędna jest do przygotowania się na nadchodzący sezon działkowy. Czas ten, to nie tylko sprzątanie po zimie, ale również czas na sadzenie kwiatów, krzewów owocowych i warzyw, których uprawa w tym roku ma szczególne znaczenie dla budżetów rodzin działkowców. Do każdej z tych czynności potrzebna jest woda. Jej brak, a co za tym idzie, brak możliwości przygotowania swoich działek na nowy sezon, nie służy korzystaniu z działek.

Krajowy Zarząd PZD wprowadził szereg ograniczeń w dostępie do terenów ROD m.in. poprzez zamknięcie ROD dla osób spoza działkowych rodzin, a także zamknięcie placów zabaw, plenerowych siłowni, świetlic, co w konsekwencji umożliwia korzystanie z działki tylko przez najbliższą rodzinę. Przestrzeganie powyższych zakazów i ograniczeń na terenie ogrodów, winno skutkować tym, iż działkowcy będą wykonywali tylko niezbędne prace, które nie zaprzepaszczą tegorocznych plonów, a z drugiej strony nie będą zwiększały ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Pliki do pobrania:

15 kwi 2020

KOMUNIKAT Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie obowiązujących przepisów w okresie epidemii w ROD

KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie obowiązujących przepisów w okresie epidemii w ROD

W związku z wpływającymi skargami oraz telefonami od działkowców dotyczącymi zakazu przebywania działkowców w ROD, Okręgowy Zarząd Łódzki informuje, jak przedstawia się sytuacja na gruncie obowiązującego prawa.

W świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, tereny ROD nie mogą być uznane za tereny zieleni publicznej, jak również w odniesieniu do § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., działkowcy nie mogą zostać ograniczeni w możliwości pobytu na własnej działce, z uwagi na to, że posiadają prawo do działki, a zwłaszcza do altany i pozostałego majątku na działce. Uregulowania te rodzą po stronie działkowca prawo swobodnego dostępu i korzystania z działki, w zakresie w jakim nie narusza to innych przepisów. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje zakazu przebywania na działce.

Należy pamiętać, że zgodnie z  rozporządzeniem RM  dozwolone jest przemieszczanie w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” (§ 5 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 31 marca br.). W odniesieniu do przytoczonego cytatu, zaleca się przebywanie w ROD jedynie w celu: doglądnięcia działki, wykonania wszelkich czynności przed przystąpieniem do włączenia wody czy dokonania niezbędnych działań, których zaniechanie może wywołać straty.

Uchwała nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Krajowego Zarządu PZD nie narusza prawa do pobytu, czy też otoczenia troską przez działkowca swego majątku, a jedynie ogranicza (czasowo) możliwość korzystania z niego, z udziałem osób trzecich.

Zgodnie z Komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca br., w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie. Decyzję o terminie włączenia wody Okręg Łódzki pozostawia Zarządom ROD, aczkolwiek należy pamiętać, że okres wiosny to czas rozwoju wielu roślin, które w tym okresie będą potrzebowały nawodnienia.

Stan epidemii trwa nadal, w związku z tym, komunikat Okręgowego Zarządu z dnia 1 kwietnia br. w sprawie terminu włączenia wody, należy uznać za nieważny, ponieważ zarządy nie mogą czekać z włączeniem wody do ustania zagrożenia. Z informacji uzyskanych od Zarządów ROD wynika, że w większości ogrodów woda będzie dostępna najpóźniej od końca kwietnia.

W związku z powyższym Zarządy winny zawiadomić działkowców o przygotowaniu się do włączenia wody, tj. dokonać przeglądu urządzeń wodociągowych, a jeśli sytuacja tego wymaga, wykonać konieczne naprawy oraz pozostawić zakręcone zawory.

Aby usprawnić pracę zarządów, działkowców prosimy o komunikowanie się i przekazywanie innym informacji, gdyż mamy świadomość, że nie każdy przebywa na działce i korzysta z komunikatów wywieszonych na tablicach ogrodowych.

Krajowy Zarząd PZD, wystąpił z prośbą o przekazanie do wszystkich jednostek Policji stosownego komunikatu, celem ujednolicenia podstaw do nakładania mandatów na osoby przemieszczające się w celu dotarcia na działkę w ROD, jak również wzmożenie patrolowania terenów ROD w trosce o bezpieczeństwo majątku działkowców.

Zarządy ROD powinny śledzić komunikaty, apele, uchwały i zgodnie z nimi podejmować decyzje o funkcjonowaniu ogrodu.

Okręgowy Zarząd Łódzki, zobowiązuje Zarządy ROD do zamieszczania wszystkich komunikatów wydanych przez Krajową Jednostkę PZD na tablicach ogrodowych, jednocześnie apelując o przebywanie na działkach tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie krzyżują się drogi działkowiczów.

 „Pamiętajmy, że w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i drodze do niego, zachować maksimum ostrożności” -apeluje Krajowy Zarząd PZD.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

Pliki do pobrania: