Badanie ankietowe w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przy Torze” w Łodzi

W ostatnich miesiącach Rodzinne Ogrody Działkowe cieszą się ogromną popularnością. Do Okręgu Łódzkiego PZD codziennie zwracają się osoby zainteresowane dzierżawą działki. Rodzinny Ogród Działkowy daje możliwość zaspokajania potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych, jak również prowadzenia własnych upraw.

Historia ogrodu „Przy  Torze” rozpoczyna się w 1984 roku, kiedy to pozyskano informację, że przy ulicy Czechosłowackiej w Łodzi przygotowywany jest teren pod Rodzinny Ogród Działkowy. Teren na którym znajduje się ogród jednym bokiem przylega do torów kolejowych, stąd wywodzi się jego nazwa. Pierwsze działki w ROD przydzielono 14 marca 1986 roku i tę datę traktuje się jako rok powstania ogrodu. Wcześniej w miejscu ogrodu znajdował się miejski magazyn ziemniaków. Przeznaczony teren był zachwaszczony, nierówny i nie nadawał się do użytkowania, w związku z czym działkowcy podjęli prace rekultywacyjne. Ogród od chwili istnienia posiada 117 działek.

W dniach 30 maja do 10 czerwca bieżącego roku została przeprowadzona ankieta wśród działkowców, którzy nabyli działkę w 2018 i 2019 roku. Zarząd ogrodu wpadł na pomysł przeprowadzenia ankiety w celu poznania potrzeb swoich działkowców oraz nawiązania z nimi bezpośrednich kontaktów. Ankieta została opracowana i przeprowadzona anonimowo w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przy Torze” w Łodzi przez Pana Antoniego Gieczewskiego, który jest prezesem od chwili powstania ogrodu.

Działkowców zapytano w jaki sposób weszli w posiadanie działki, o zmiany jakie wprowadzili oraz trudności jakie napotkali w użytkowaniu działki, jak również zadane zostało kilka pytań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości przepisów związkowych. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że pozyskanie działki nastąpiło przez przekazanie praw do działki z rodziców na dzieci czy wnuków, jak również nabycie jej od rezygnującego działkowca. Wszyscy działkowcy informują, że nie napotkali przeszkód w użytkowaniu działki. Pytani o zagospodarowanie działki odpowiadają, że zgodnie z regulaminem ROD posiadają kompostownik oraz wszyscy ankietowani zbierają deszczówkę, co świadczy o reagowaniu na apele kierowane przez Jednostkę Krajową do działkowców o oszczędne gospodarowanie wodą. Dla połowy ankietowanych działka spełnia funkcje jedynie rekreacyjne, natomiast dla reszty poza wypoczynkiem, działka służy do uprawy warzyw i drzew owocowych. Spośród pytanych tylko jedna osoba wyraziła chęć zamiany tradycyjnego trawnika na łąkę kwietną. Działkowcy nie mają wystarczającej wiedzy z zakresu znajomości statutu PZD i regulaminu ROD, o czym świadczą błędne odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi hodowli gołębi, odległości w jakiej można sadzić krzewy ozdobne od granicy działki oraz o najwyższy organ w ROD.

Wnioski jakie się nasuwają po zebraniu odpowiedzi, to przede wszystkim potrzeba edukacji z zakresu znajomości statutu PZD oraz regulaminu ROD. Cieszy nas fakt wdrażania apeli kierowanych przez Jednostkę Krajową PZD do działkowców, a mianowicie zbieranie deszczówki i rozsądne gospodarowanie zasobami wody. Wszyscy ankietowani oświadczają, że działka spełnia ich oczekiwania.

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręg Łódzki PZD

 

 

 


Foto 1

 


Foto 2

 


Foto 3