APEL

Okręgowej Rady Łódzkiej  Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Już od miesiąca jesteśmy świadkami ogromnej tragedii, jaka rozgrywa się na Ukrainie. Nasze województwo nie graniczy bezpośrednio z państwem ukraińskim, niemniej nawet tu w centralnej Polsce odczuwamy skutki trwającej wojny.

Wszyscy jesteśmy przejęci obrazami, które do nas docierają. Co więcej, porusza nas reakcja społeczeństwa polskiego, które tak szybko zmobilizowało się do udzielenia pomocy uchodźcom. Wiele słyszymy o organizowanych zbiórkach w całej Polsce, o ofertach pracy dla Ukraińców, a także polskich rodzinach, które dają schronienie.

Biorąc pod uwagę fakt, że działkowcy stanowią bardzo dużą społeczność, Okręgowa Rada Łódzka PZD apeluje do Zarządów ROD i działkowców o włączenie się w pomoc dla uchodźców. Na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin można znaleźć informacje o prowadzonych zbiórkach na terenie miasta, rzeczach pierwszej potrzeby. Okręgowa Rada Łódzka PZD zachęca działkowców do włączenia się do grup pomocowych.

Zarządy ROD prosi się o przygotowanie informacji na Walne Zebrania o pomocy organizowanej w mieście, możliwościach wsparcia i miejscach zbiórek w pobliżu ogrodu. Co więcej, w dniu Walnego Zebrania można zorganizować np. kiermasz ciast czy przetworów dla działkowców, a zebraną sumę przekazać na wybraną przez użytkowników działek organizację. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie zbiórki w ogrodzie działkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z daną organizacją, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne, tak by ta pomoc była celowana. Taka możliwość istnieje w ogrodach, które wyposażone są w domy działkowca i posiadają przestrzeń do bezpiecznego składowania darów. W późniejszym czasie warto rozważyć czy i jak nadwyżki plonów przekazać potrzebującym rodzinom.

Być może takie wsparcie będzie potrzebne w punktach recepcyjnych, gdzie uchodźcy mogą spożyć ciepły posiłek czy w domach dziecka, do których zostały przywiezione ukraińskie dzieci.

Okręgowa Rada Łódzka PZD apeluje do Kolegiów Prezesów oraz Zarządów ROD w Okręgu Łódzkim o omawianie możliwości udzielania pomocy uchodźcom w dłuższej perspektywie oraz nawiązania współpracy z władzami miast, gmin i powiatów.

Okręgowa Rada Łódzka PZD pragnie podziękować i docenić Zarządy ROD, które do tej pory udzieliły różnorakiego wsparcia potrzebującym rodzinom z Ukrainy.

                                                                                                                                                                                                                                                   Okręgowa Rada Łódzka PZD