APEL

Krajowego Zarządu PZD

do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD

w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy

  Trwa exodus mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Większość uchodźców trafia do Polski. Polacy, w tym członkowie i struktury Polskiego Związku Działkowców, wykazują się wielkim sercem - organizują pomoc rzeczową, oferują zakwaterowanie, wspierają uchodźców finansowo. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców dziękuje wszystkim członkom PZD zaangażowanym w niesienie pomocy. Musimy mieć jednak świadomość, że to wsparcie będzie potrzebne długofalowo. Dlatego KZ PZD apeluje do Okręgowych Zarządów PZD, Zarządów ROD, Kolegiów Prezesów ROD o omawianie możliwości pomocy w dłuższej perspektywie. Okazją do podjęcia stanowisk i apeli w tej sprawie będą zbliżające się posiedzenia Okręgowych Rad PZD. Zarządy ROD powinny przedyskutować możliwości pomocy podczas nadchodzących walnych zebrań. Ważną rolę mają do odegrania Kolegia Prezesów ROD. Blisko współpracując z lokalnym samorządami mogą pomóc koordynować działania pomocowe ROD i samych działkowców z rzeczywistymi potrzebami, które samorządy najlepiej znają. Wspólnie zadbajmy o to, aby nasza pomoc była skuteczna, przemyślana i przynosiła rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.     Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców     Warszawa, 8 marca 2022 roku