Równo 40 lat temu wraz z uchwaleniem dnia 6 maja 1981 roku ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych powstał Polski Związek Działkowców. Wydarzenia lat 80-tych XX wieku doprowadziły do powstania samodzielnej, samorządnej i samofinansującej się organizacji działkowców, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego ogrodnictwa. W pierwszych latach działania ruchu działkowego, działki miały szczególne znaczenie dla rodzin, zwiększały budżet rodzinny w postaci własnych płodów ogrodniczych, a także zapewniały wypoczynek. W dziedzinie osiągnięć, Polski Związek Działkowców nie ma równych w historii związków działkowców lub ruchu działkowego w Europie, w szczególności, jeśli mowa o budowaniu ogrodów działkowych oraz skutecznym rozwiązywaniu wszystkich problemów z którymi mu przyszło się zmierzyć. Dzięki wspólnym działaniom, organizacji i integracji działkowców, włączeniu do walki samorządów, posłów i senatorów udało się zabezpieczyć przyszłość ogrodów i działkowców.

Z uwagi na tegoroczny jubileusz Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyjął w dniu 2 marca 2021r. uchwałę nr 43/2021, którą zatwierdzony został program obchodów jubileuszu. W 1981 roku, dla istnienia Polskiego Związku Działkowców miały miejsce dwa ważne wydarzenia, a mianowicie:

  • Dnia 6 maja 1981 roku Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, na mocy której powstał Polski Związek Działkowców.
  • W dniach 27-28 czerwca 1981r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który uchwalił Statut i Program Związku oraz wybrał najwyższe krajowe władze Związku.

Z uwagi na powyższe terminy, Krajowy Zarząd PZD przyjął, że obchody jubileuszu istnienia Polskiego Związku Działkowców należy umiejscowić właśnie w tym przedziale czasowym.

Okręgowy Zarząd  Łódzki PZD już w lutym podjął uchwałę nr 17/2021 w sprawie programu obchodów jubileuszu PZD w 2021 roku w Okręgu Łódzkim PZD. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, trudno już teraz określić w jakiej dokładnie formie będzie odbywać się celebrowanie tego święta. Niemniej, Okręgowy Zarząd postanowił zorganizować wystawę fotograficzną pn. „Lustro wydarzeń”, dostępną również online, która to, będzie wspomnieniem działalności aktywistów Okręgu Łódzkiego w Polskim Związku Działkowców. Dlatego, wszystkie Zarządy ROD posiadające zdjęcia przedstawiające ważne dla tego jubileuszu wydarzenia i wielu uczestników, proszone są o opisanie i ich przesłanie na adres mailowy Okręgu (lodz@pzd.pl).

W swoim programie oprócz wystawy Okręg przewidział przygotowanie księgi jubileuszowej, wydanie gadżetów okolicznościowych, ponadto pragnie zachęcić Zarządy ROD do wzięcia udziału w dniach otwartych ROD, oflagowania ogrodów, a także zawieszenia banerów jubileuszowych na ogrodzeniach ogrodowych. Co więcej, jak każdego roku, Okręg planuje uhonorować ogrody obchodzące jubileusz istnienia. Wszystkie ogrody, w szczególności czterdziestolatkowie, proszeni są o zgłoszenie jubileuszu ROD do Okręgu. Ponadto, Zarządy ROD winny sporządzić listy wieloletnich, zadłużonych działaczy, którzy przyczynili się do rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku i również przekazać te dane do Okręgu. Wszystkie Zarządy ROD podczas Walnych Zebrań, a także Ogrodowych Dni Działkowca, obowiązane są zaznajomić działkowców z historią, kierunkami działań oraz celami Polskiego Związku Działkowców.

Rodzinne Ogrody Działkowe i każda jednostka tworząca Polski Związek Działkowców jest potrzebna do jego istnienia. Od 40 lat, Polski Związek Działkowców rozwija i doskonali swoją działalność na rzecz swoich członków. Ogrody działkowe dają mieszkańcom miast tereny zielone, miejsce do rekreacji, spędzenia czasu na świeżym powietrzu, własne ekologiczne uprawy, a także poprawę warunków bytowych. Przez 40 lat najważniejszym zadaniem Polskiego Związku Działkowców był rozwój ogrodów działkowych i ich obrona. Bez tych działań nie moglibyśmy świętować jubileuszu istnienia. Za sukcesami PZD stoi ogrom pracy i nieustająca walka o dobro działkowców. Natomiast w odniesieniu do wszystkich zasług, jakie niesie za sobą powstanie Polskiego Związku Działkowców, istotnym jest by pomimo panującego stanu epidemii celebrować tegoroczny jubileusz, zachowując niezbędne środki ostrożności, a także reżim sanitarny. Świętowanie na każdym szczeblu jest bardzo ważnym elementem, gdyż bez tych jednostek nie moglibyśmy dziś mówić o społeczności, jaką tworzymy i do której należymy.

 

Okręg Łódzki PZD

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodniczych