Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Rawie Mazowieckiej w bieżącym roku otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” na realizację zadania projektowego pod nazwą:

 "Budowa, przebudowa, modernizacja alejek ogrodowych oraz nasadzenie zielonych i kwietnych alei”

Wartość dofinansowania z UMWŁ wyniosła 30 000,00 zł.

W ramach ww. zadania zostały poprawione warunki glebowe ogrodu, nasadzono wiele miododajnych krzewów oraz utwardzone zostały aleje dojazdowe do działek.

 

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”