Tradycyjne spotkanie wspólnoty działkowców odbyło się 30 września 2023 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. W tegorocznych Okręgowych Dniach Działkowca uczestniczyło ponad 120 osób i było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Okręgowej Rady Łódzkiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, działaczami Okręgu  Łódzkiego PZD, prezesami i przedstawicielami zarządów ROD, a także działkowcami, których działalność została wyróżniona odznaczeniami związkowymi i nagrodami w konkursach.

Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Okręgowego Zarządu Łódzkiego i sztandaru ROD im. M. Konopnickiej w Skierniewicach oraz zaśpiewanie Hymnu Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Zgromadzonych powitała Prezes OŁ PZD, Pani Izabela Ożegalska, głos zabrał również gospodarz terenu, Pan Andrzej Jankowski, Prezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. W wystąpieniu okolicznościowym  Pani Prezes podkreśliła, że działkowe dożynki dają okazję do zaprezentowania dorobku pracy działkowców i efektów pracy działaczy ROD, ale są także okazją do wspomnienia  dziejów polskiego ruchu działkowego.

Rok 2023 jest szczególnym dla rodzinnych ogrodów działkowych i dla Polskiego Związku Działkowców, ponieważ już 13 grudnia br. będziemy świętować 10 rocznicę uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes Izabela Ożegalska przypomniała dramatyczne okoliczności przyjęcia ww. ustawy, zagrożenie wywłaszczenia działkowców i powszechną mobilizację w celu obrony praw do dalszego użytkowania działek w ROD. Powstał wówczas projekt obywatelski poparty w Okręgu Łódzkim rekordową liczbą 74 045 podpisów, co dało pierwsze miejsce spośród 26 okręgów w zaangażowaniu w obronę ROD. Z tego miejsca Pani Prezes OŁ PZD podziękowała wszystkim, dzięki którym tak wysoki wynik był możliwy, podkreślając zasługi Pani Janiny Rosnau z ROD „Olimpijka” w Łodzi, która zebrała najwięcej podpisów w województwie łódzkim.

Okręg Łódzki PZD zawsze cechował się wysoką aktywnością, i jak podkreśliła Prezes Ożegalska, ta nadal jest potrzebna. W tym miejscu omówiła zapisy najnowszej nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie wprowadzenia  tzw. planów ogólnych gminy. Niezależnie od działań Krajowego Zarządu PZD w celu zabezpieczenia praw działkowców, wsparcie samych działkowców i ich aktywność jest niezwykle pożądana i cenna.

Szczególnie duże wrażenie robi skala, na jaką obecnie PZD korzysta z programów grantowych na poziomie krajowym i województwa łódzkiego. W Okręgowych Dniach Działkowca uczestniczyli przedstawiciele ROD, które w bieżącym roku realizowały zadania grantowe w ramach programu ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,  jak i wzięły udział w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Pani Prezes poinformowała, że w programie ARiMR 21 zarządów ROD uzyskało 2 mln zł. W ramach tej kwoty m.in. sporządzono Plany Zagospodarowania ROD, wyposażono ogrody w sprzęt t.j. rębaki i kosiarki, a także założono łąki kwietne oraz posadzono drzewa i krzewy. Natomiast w konkursie wojewódzkim 32 zarządy ROD uzyskały dotację ponad 900 tys. zł na zieloną infrastrukturę. Osobom zaangażowanym w działalność związkową, Prezes Ożegalska złożyła podziękowania za tę owocną pracę, a wszystkim działkowym rodzinom złożyła życzenia radości i wytrwałości w pielęgnowaniu pasji, przyjemnego i spokojnego wypoczynku w swoich pięknych ogrodach i mile spędzonego czasu na swoich działkach.

Następnie wręczono odznaczenia związkowe. Prezes OŁ PZD, Pani Izabela Ożegalska przedstawiła uczestnikom Dni Działkowca zasługi każdego z odznaczonych podkreślając ich wkład dla społeczności Rodzinnych Ogrodów Działkowych i funkcjonowania struktur PZD.

Srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec” zostali odznaczeni:

  1.  Pani ILONA STASIAK z ROD „Relaks” w Kutnie,
  2.  Pani BARBARA JESIONOWSKA z ROD „Czeremcha” w Poddębicach,
  3.  Pani DANIELA ADAMCZYK z ROD „Przyszłość” w Gorczynie,
  4.  Pani ELŻBIETA STECKIEWICZ z ROD „Brzezina” w Łodzi,
  5.  Pani AGNIESZKA PARZYŃSKA z ROD „Tramwajarz I” w Łodzi,
  6.  Pan MAREK MARCINIAK z ROD „Tramwajarz II” w Łodzi,
  7.  Pani KATARZYNA ZIELIŃSKA z ROD „Róża” w Łodzi,
  8.  Pan ANDRZEJ OSENDOWSKI z ROD „Zimowit” w Łodzi,
  9.  Pan TADEUSZ KRAJEWSKI z ROD „Olimpijka” w Łodzi.

W dalszej części uroczystości Prezes OZ PZD, Pani Izabela Ożegalska zaprezentowała założenia 3 konkursów ogłoszonych w 2023 r. przez OZ PZD w Łodzi pn. „Wakacje z RODziną na działce”, „Najpiękniejsza działka ozdobna roku 2023 oraz „Warzywa na działce 2023”. Wyniki ogłosiła Pani Maria Mańkowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Konkursowej. Zwycięzcy i laureaci przyjęli z rąk Prezes Ożegalskiej nagrody pieniężne, dyplomy, puchary okolicznościowe oraz zestaw wydawnictw związkowych. Na koniec Pani Prezes serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom konkursów i złożyła życzenia dalszych osiągnięć oraz sukcesów na polu ogrodnictwa działkowego. Zdjęcia działek zgłoszonych do konkursu zostały zaprezentowane uczestnikom Dni Działkowca na stojakach posterowych.

Wyprowadzenie sztandarów zakończyło część oficjalną. Łódzkie Dni Działkowca uświetnił spektakularny występ Pani Pauliny Kubiak, prezentującej znane utwory muzyczne na skrzypcach elektrycznych w bardzo atrakcyjnej, ekspresyjnej formie. Wspólne biesiadowanie przy oprawie muzycznej, tańce i ożywione rozmowy trwały jeszcze kilka godzin.

Działkowcy w międzyczasie spacerowali i podziwiali imponujące zagospodarowanie ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. Ogród ten został laureatem konkursu krajowego pn. „Inwestycje ekologiczne w ROD” w kategorii „Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas”.

Na pamiątkę Okręgowych Dni Działkowca '2023 każdy uczestnik otrzymał drobne upominki od OŁ PZD - torbę płócienną napisem „RODOS moje życie”, kalendarze związkowe na 2024 rok oraz pakiet cebulek iksji, szafirków i ozdobnych form tulipanów.
OŁ PZD