Stan organizacyjny

Stan organizacyjny
Okręgowego Zarządu Łódzkiego
Polskiego Związku Działkowców

Liczba jednostek organizacyjnych:

Rodzinnych Ogrodów Działkowych 302
w tym : - miejskich 242

  • podmiejskich 60
  • Powierzchnia terenów ROD 1981,97 ha

w tym : - miejskich 1.550,98 ha

  • podmiejskich 431,26 ha
  • Liczba działek w ROD 44341

w tym : - miejskich 36.490

  • podmiejskich 7.851
  • Powierzchnia działek w ROD 1523,5278 ha

w tym : - w ROD miejskich 1.141,64 ha

  • w ROD podmiejskich 382,33 ha

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4926 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 963 351 działek o łącznej powierzchni 43 236 ha (stan organizacyjny na 31.12.2013r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób.

Dla Państwa informacji zamieszczamy szczegółowy opis struktury organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców.

UCHWAŁA Nr 10/XXI/2011Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku Działkowców. 

Na podstawie upoważnienia zawartego w rozdziale XIV Uchwały IX Zjazdu Delegatów POD oraz zgodnie §67 lit. f Statutu PZD, III Plenum Krajowej Rady PZD ustala jako godło Związku stosowany od wielu lat przez organizacje pracowniczych ogrodów działkowych symbol polskich działkowców w formie rysunku stylizowanego słonecznika. W przyjętym godle w miejsce dotychczasowego skrótu POD zostanie umieszczony aktualny skrót nazwy Polskiego Związku Działkowców „PZD".

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku badania pokazały, że środowisko polskich działkowców jest bardzo zróżnicowane. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym.

We wrześniu 2012 roku CBOS opublikował badanie dotyczące opinii na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Badanie sondażowe zrealizowano na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej przeprowadzonej wśród dorosłych mieszkańców Polski. Co wynika z tych badań?
Co szósty Polak korzysta z ogrodów działkowych (17%), a ponad jedna czwarta badanych (29%) zadeklarowała, że ktoś z ich najbliższej rodziny bądź oni sami mają działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Największą popularnością działki cieszą się w województwach: zachodnio¬pomorskim (45%), warmińsko-mazurskim (30%), dolnośląskim (28%) i opolskim (25%).

Rok 2012 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najwazniejsze z nich.