W dniu 7 stycznia 2022 roku, zgodnie z zarządzeniem Prezesa PZD biuro Okręgu Łódzkiego oraz wszystkie Ośrodki Finansowo- Księgowe będą nieczynne.