Dyżury telefoniczne – 21.09-25.09

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 21.09-25.09.2020r