Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD 

dla ogrodowych komisji rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców 

dotyczące przeprowadzenia kontroli w Rodzinnych Ogrodach Działkowych