Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

Szkolenia dla nowych działkowców

W każdy poniedziałek nowi działkowcy mogą szkolić się w  siedzibie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi przy ul. Wareckiej 3. Działkowiec chcąc wziąć w nim udział zgłasza się do siedziby OZŁ w dniu jego prowadzenia, przed rozpoczęciem, ze skierowaniem wystawionym przez zarząd ROD, które uprawnia go do uczestnictwa w szkoleniu.

Natomiast działkowcy, którzy przed dniem wejścia w życie uchwały Prezydium zostali zgłoszeni na szkolenia bezpośrednio przez zarząd ROD zostaną przez OZŁ pisemnie powiadomieni o wyznaczonym dla nich terminie szkolenia. Działkowcy, którzy ukończą szkolenie otrzymują świadectwo jego ukończenia oraz komplet wydawnictw związkowych.

           

Szkolenie będzie realizowane w jednym dniu, w wymiarze czasowym 4 godzin wykładowych, po 45 minut każda. Wykłady szkoleniowe każdorazowo w poniedziałek rozpoczynać się będą o godz. 16:30

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1) Zagadnienia prawno-organizacyjne funkcjonowania ROD i PZD - 2 godziny
      wykładowe, w tym:

  • Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.,
  • Statut PZD,
  • Regulamin ROD,
  • prawa i obowiązki   działkowca i członka  PZD w świetle  powyższych przepisów.

 2) Zagospodarowanie i modernizacja działek rodzinnych w ROD - 2 godziny 
      wykładowe, w tym:

  • Prawidłowe zagospodarowanie działki z uwzględnieniem funkcji jakie
    ma spełniać,
  • budowa i wyposażenie działki w urządzenia według przepisów prawa
    wewnątrzzwiązkowego i powszechnie obowiązującego.

 

Najbliższe szkolenia  w miesiącu sierpniu odbęda się w termienie: 

-1.08.2016,

-8.08.2016,

-22.08.2016,

-29.08.2016