Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

II posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD

W dniu 21 października 2019 roku odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców, w którym obok członków Okręgowej Rady uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.  Na posiedzenie również zaproszeni zostali nieobecni na Okręgowych Dniach Działkowca zasłużeni byli prezesi zarządów ROD, dla których Prezes PZD przekazał pisemne podziękowania za długoletnią pracę w zarządzie ogrodu.  

Tematyka obrad poświęcona była kilku zagadnieniom tj. podsumowaniu XI Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD, ocenie kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD PZD w 2019r, powołaniu komisji problemowych ORŁ PZD, przekazaniu informacji z przebiegu i wyników obrad XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Ostatnim omawianym tematem była działalność oświatowa Okręgu Łódzkiego w aspekcie przyjętego programu działania na nową kadencję.

Okręgowa Rada Łódzka PZD podsumowując XI Okręgowy Zjazd Łódzki Delegatów PZD, który obradował 29 czerwca 2019r stwierdziła, że przebiegł on sprawnie i zgodnie z wymogami statutowymi. 

Dokonując oceny tegorocznej kampanii walnych zebrań w ROD Okręgowa Rada Łódzka PZD uznała, że w zdecydowanej większości zebrania odbyły się zgodnie z zobowiązującymi przepisami i wypełniły swoje zadania statutowe. W 295 ogrodach odbyły się w statutowym terminie tj. do 15 maja. Ostatnie zebranie odbyło się w sierpniu. Nie we wszystkich ROD wybrano delegatów na okręgowy zjazd. Dużym problemem w tegorocznej kampanii była niska frekwencja. Tylko w 28 ogrodach zebrania odbyły się w pierwszym terminie. Podkreślili, że tegoroczna kampania była jedną z najtrudniejszych, co było związane z wyborem władz do organów ogrodowych. Okręgowa Rada Łódzka PZD podziękowała działaczom oraz członkom powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań za trud i zaangażowanie w przygotowanie walnych zebrań, rzetelne i staranne przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zebrań.

Przy okazji tematu walnych zebrań Prezes OŁ PZD wręczyła czterem długoletnim zasłużonym prezesom ROD, którzy zakończyli swoją działalność podziękowania od Prezesa PZD za lata pracy na rzecz ruchu ogrodnictwa działkowego, włożony wkład w jego upowszechnianie oraz za wytrwałość w działaniu.