Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zagospodarowania i wykorzystania działek w rodzinnych ogrodach działkowych

Rola i przeznaczenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych w ponad stuletniej historii ruchu działkowego przeszły swoistą ewolucję. Poddawały się mniej lub bardziej ulotnym modom i trendom, zmieniała się technika, możliwości ekonomiczne i produkcyjne, ale przede wszystkim wyobrażenie społeczeństwa o tym, jakie funkcje powinny pełnić rodzinne ogrody działkowe. Przez dziesięciolecia posiadanie działki w ogrodzie kojarzyło się głównie z uprawą roślinną – wykorzystanie działek ukierunkowane było na wyczerpanie potencjału jaki wiązał się z dzierżawą ziemi. Ostatnie lata przyniosły odwrócenie tej tendencji. Działkowcy odchodzą od funkcji produkcyjnej na rzecz funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej – działki służą przede wszystkim biernemu wypoczynkowi i spotkaniom towarzysko – rodzinnym. Polski Związek Działkowców dostrzegając ten niepokojący trend pragnie zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa płynące z zaburzenia funkcji rodzinnych ogrodów wypoczynkowych poprzez stopniową dominację jednego modelu nad pozostałymi. Chodzi przede wszystkim nie o to, by pozbawiać działkowców prawa do wypoczynku i cieszenia się możliwością spotkań w gronie najbliższych, lecz o harmonijny rozwój wszystkich funkcji jakie mają do zaoferowania Rodzinne Ogrody Działkowe, a funkcji tych jest przecież bardzo dużo. Właśnie o takie działanie opiera się „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, przyjęty w 2019 r.

Podstawową kwestią jest uświadomienie działkowcom, że działka jest dobrodziejstwem – świadczeniem państwa na rzecz rodziny, a także urządzeniem użyteczności publicznej, co zostało wprost wskazane w art. 4 Ustawy o ROD. Dzięki takiemu statusowi rodzinne ogrody działkowe oraz sami działkowcy są beneficjentami, co potwierdza się w licznych rozwiązaniach prawnych – chodzi tu chociażby o przywileje podatkowe czy zobowiązanie po stronie samorządów do świadczenia pomocy (także finansowej) na rzecz ROD. Warto jednak zauważyć, że status urządzenia użyteczności publicznej rodzinne ogrody działkowe zyskały nieprzypadkowo – choć korzystają one z pomocy zewnętrznej same również są jej źródłem i to źródłem nieocenionym. Jednym z takich przypadków jest wieloaspektowa pomoc jaką rodzinne ogrody działkowe świadczą na rzecz rodzin i społeczeństwa. Po pierwsze rozwijanie funkcji produkcyjnej sprzyja pomocy rodzinie i to w sposób wieloaspektowy. Własna produkcja warzyw i owoców oznacza mniejsze koszty utrzymania rodziny, a nawet może stanowić źródło jej dochodu. Po drugie wspólne dbanie o ogród pozwala zacieśniać więzy rodzinne – dziadkowie spędzając aktywnie czas z wnukami mają więcej energii i są bardziej zadowoleni z życia, a dzieci uczą się odpowiedzialności i troski o środowisko. Dla dzieci dużą atrakcją jest dbanie o rośliny, a wyczekany produkt finalny w postaci warzyw, ziół i owoców jest źródłem dumy całej rodziny. Ogrody to także hortiterapia – ogrodolecznictwo. Wysiłek fizyczny jaki towarzyszy pielęgnacji upraw jest co do zasady wysiłkiem umiarkowanym, a zatem z jego dobrodziejstw mogą czerpać zarówno seniorzy jak i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, lub pracownicy umysłowi, na co dzień prowadzący siedzący tryb życia. Badania wykazują ponadto, że przebywanie w ogrodach ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne – sprzyja poprawie nastroju i pozwala się wyciszyć, skoncentrować myśli na pracy z roślinami i relaksie, zamiast na negatywnych emocjach. Trzeba też podkreślić, że owoce i warzywa własnej produkcji mają korzystny wpływ na zdrowie – są one pozbawione pestycydów, a potrawy z nich przygotowane mają lepsze walory smakowe. Potwierdza to obecny na całym świecie trend zakładania przez najlepszych szefów kuchni przyrestauracyjnych ogródków, z których kucharze pozyskują produkty do swoich dań. Wiele polskich rodzin docenia naturalne produkty – świadomość społeczna w tym zakresie stale wzrasta. Często jednak wchodząc do sklepu i wybierając produkty zastanawiamy się, co właściwe oznaczają etykiety z określeniami naturalne, bio, eko itp. Czasem okazuje się, że deklaracje producenta niewiele mają wspólnego z naszym wyobrażeniem o zdrowej żywności. Produkt z działki, będący owocem pracy naszych rąk to zawsze gwarancja zdrowia i smaku. Ważne jest zatem, by działkowcy zrozumieli, że ogrody działkowe to nie tylko przysłowiowe „trawka i grill” i zaczęli w pełni wykorzystywać ich potencjał. 

Obecnie można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na działki ogrodowe i to nie tylko wśród seniorów. Działkowcy stają się coraz bardziej zróżnicowaną grupą, co należy ocenić pozytywnie. Ludzie młodzi mogą wnieść do ruchu ogrodniczego nowe trendy, kreatywność i świeże spojrzenie, zaś osoby starsze chętnie służą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nie można jednak tracić z pola widzenia faktu, że działki są atrakcyjne nie tylko dla działkowców i ich najbliższych, ale także dla deweloperów czy przedsiębiorców. PZD od lat skutecznie broni praw działkowców i podejmuje rozliczne działania w imię zachowania należnych działkowcom uprawnień. To doświadczenie pokazuje, jak ważna jest integracja naszego środowiska – tylko silna, zjednoczona grupa może z pozytywnym wynikiem przeciwstawić się działaniom zmierzającym do zawłaszczenia ogrodów przez inne podmioty.

Nie bez znaczenia jest też wpływ ogrodów działkowych na klimat i środowisko. Ogrody to zielone płuca miast – obecnie bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego jest stale obniżająca się jakość powietrza w aglomeracjach. Przebywanie na terenach zielonych, w których jakość powietrza jest nieporównywalnie lepsza od tej w mieście wpływa korzystnie na układ oddechowy. Zieleń sprzyja obniżeniu temperatur podczas upałów (np. drzewa dające cień), pomaga w magazynowaniu wody (modne ostatnio mchy) oraz – co niezwykle istotne w dobie globalnego ocieplenia – produkuje tlen pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla. Postępujące zmiany klimatyczne mają także bardzo niekorzystny wpływ na cały ekosystem. Głośno jest o zmniejszającej się populacji pszczół, bez których nie ma mowy także o egzystencji człowieka. Te niezwykle pożyteczne owady mają swój udział w zapylaniu roślin, zaś wytwarzany przez nie miód ma właściwości prozdrowotne. W rodzinnych ogrodach działkowych istnieje zgodnie z regulaminem możliwość hodowli pszczół, zaś bioróżnorodność upraw, w tym obecność w ogrodach rozmaitych gatunków kwiatów i roślin miododajnych sprzyja odradzaniu się populacji pszczół. Pszczelarze również chętnie współpracują z ogrodami działkowymi i działkowcami, bowiem przynosi to obopólne korzyści – działkowcy mogą zasięgnąć informacji o tym jak hodować pszczoły i które gatunki pszczół warto hodować, zaś pszczelarze zyskują możliwość zasięgnięcia wiedzy o nowych gatunkach roślin, lub też rozszerzyć informacje o tych, które już znają. Taka kooperatywa to prawdziwa symbioza – dobre relacje z innymi grupami zawsze warto nawiązywać i pielęgnować.

Mając na uwadze powyższe należy zachować świadomość, że działkowcy stanowią mniejszość społeczeństwa i powinni dbać o relacje z innymi – szukać sojuszników. Dlatego też w nadchodzących latach należy zintensyfikować i wzmocnić działania na rzecz otwierania się ogrodów na zewnątrz, by nie pozostawały zamkniętymi enklawami, które są odcięte od reszty świata. Rodzinne ogrody działkowe mają olbrzymi potencjał – można je wykorzystać np. do organizowania Dni Dziecka czy też zajęć tematycznych dla seniorów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także organizowane z innymi grupami zawodowymi np. pszczelarzami targi spożywcze, podczas których działkowcy z dumą prezentują owoce swojej pracy. Dzięki takim imprezom coraz więcej osób docenia ruch ogrodniczy w Polsce, szanuje działkowców i ich pracę na ogrodach. Tego typu wydarzenia, choć wymagają niekiedy zaangażowania i wysiłku, stanowią także wyraźny sygnał dla samorządów, że warto inwestować w rodzinne ogrody działkowe, gdyż te służą nie tylko działkowcom, ale także całemu społeczeństwu.

Taka polityka wymaga konsekwencji w działaniu. Konieczne są zmiany w świadomości działkowców i podejściu do roli działki. Trzeba walczyć o to, aby ROD pełniły także funkcję produkcyjną, gdyż właśnie to ona odróżnia rodzinne ogrody działkowe od innych działek rekreacyjnych i to ona przemawia za utrzymaniem statusu ROD jako urządzenia użyteczności publicznej. To dzięki funkcji produkcyjnej, a nie jedynie wypoczynkowej ogrody działkowe opierają się próbom likwidacji czy chęci zawłaszczenia ich na cele komercyjne. Dlatego tak ważne jest, by w nadchodzących latach pracować jeszcze ciężej i jeszcze wytrwalej dążyć do tego, by uświadamiać działkowcom jak wielkim skarbem są działki w ROD i w jakim kierunku należy podążać. Dziś bardzo słusznie mówi się o eko-produkcji, o bio-warzywach i bio-owocach. Gdzie indziej i pełniej można realizować ten trend jak nie w rodzinnych ogrodach działkowych właśnie? Myśl ta powinna przyświecać w nadchodzących latach wszystkim – organom PZD, działkowcom oraz włodarzom miast.

 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców