Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie krzewienia przez PZD oświaty wśród działkowców i społeczeństwa

Krzewienie oświaty od wielu lat jest traktowane przez Polski Związek Działkowców jako jeden z podstawowych filarów działalności. Bez pogłębiania wiedzy, poszerzania zasobu informacji czy przykładania wagi do bieżących trendów i nowinek nie jest możliwy rozwój w żadnej dziedzinie. Ogrodnictwo nie jest tutaj wyjątkiem. Krajowa Rada dążąc do uporządkowania kierunku tych działań i nadania im jeszcze większego znaczenia stworzyła w 2019 r. Otwarty Program Oświatowy PZD. Zadaniem programu jest usystematyzowanie prowadzonych od lat działań mających na celu budowanie świadomości zarówno działkowców jak i ogółu społeczeństwa, co do roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań czy przepisów prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego. Przyjęcie Otwartego Programu Oświatowego jest jednak nie tylko sumą wszystkich wyżej wskazanych czynników, ale także naturalną konsekwencją wdrożenia również w 2019 r. „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”. Szczególnie ważną rolę we wdrażaniu otwartego Programu Oświatowego pełni Fundusz Oświatowy PZD działający w oparciu o Uchwałę nr 6/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania  Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców. Służy on do realizacji i finansowania działań mających na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej, a więc w szczególności działalności szkoleniowej, poradniczej czy wydawniczej.

Otwarty Program Oświatowy cieszy się niemałym zainteresowaniem ze strony działkowców i jednostek terenowych PZD. Dlatego też w nadchodzących latach ważne jest, by w pełni wykorzystać jego potencjał i zintensyfikować działania z zakresu krzewienia oświaty. Chodzi tu o działanie dwutorowe: po pierwsze wśród samych działkowców, a po drugie wśród ogółu społeczeństwa, które powinniśmy traktować jako naszego sojusznika i sprzymierzeńca. Im większa wiedza ludzi na temat zalet i możliwości jakie dają rodzinne ogrody działkowe tym lepszy odbiór społeczny i większe poparcie dla naszych działań.

Polski Związek Działkowców bardzo czynnie działa na rzecz krzewienia oświaty wśród działkowców. Bogaty zbiór publikacji, liczne artykuły i komunikaty czy to w wydaniu papierowym czy elektronicznym są z pewnością powodem dumy dla ludzi, którzy mają w nie swój wkład, ale także nieocenionym źródłem wiedzy dla tysięcy działkowców w całej Polsce. Należy nadmienić, że Wydawnictwo „działkowiec” w tym roku obchodziło swoje 70 – lecie, co świadczy o ugruntowanej tradycją wiedzy, z której od dziesięcioleci czerpią działkowcy i nie tylko. Poszerzanie wiedzy działkowców to jednak nie tylko czasopisma, biuletyny czy ulotki, ale także organizowane przez PZD szkolenia zarówno dla nowych działkowców (to podstawowe szkolenie ma charakter obowiązkowy), ale i dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o właściwej pielęgnacji ogrodu. Szkolenia są niezwykle bogate tematycznie oraz pożyteczne. Fachowcy i specjaliści udzielają informacji m.in. na takie tematy jak prawo w PZD, etyka i dobre obyczaje, zagospodarowanie i modernizacja działek, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, agrotechnika gleb i nawożenie roślin czy niechemiczne metody ochrony roślin. Działkowcy mogą się także dowiedzieć o źródłach fachowej wiedzy, czyli wydawnictwach, broszurach i profesjonalnych poradach ogrodniczych oraz prawnych. Podczas specjalistycznego szkolenia uzupełniającego działkowcy mogą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nowoczesnej uprawy roślin, poznać podstawy projektowania przestrzeni działkowej (w tym zasady tworzenia stref w ogrodzie) czy też wdrożyć rozwiązania poznane w ramach kursu zasad prowadzenia upraw ekologicznych. Wartym podkreślenia jest fakt, że lepiej wyszkoleni działkowcy to nie tylko piękniejsze i lepiej zagospodarowane działki, ale także większa dbałość o naturę, świadomość odpowiedzialności za środowisko i otaczającą nas przyrodę. W nadchodzącej kadencji Polski Związek Działkowców powinien położyć szczególny nacisk na zmianę podejścia do działki wśród działkowców. Ważne, by podczas szkoleń uświadamiać działkowcom, jak wielkim dobrodziejstwem i darem są ogrody działkowe, dlatego też należy zachęcać działkowców, by w pełni korzystali z ich potencjału, nie ograniczając się do funkcji li tylko wypoczynkowej. Trzeba wskazywać, że uprawa roślin nie jest zadaniem trudnym i wymagającym nadmiernego wysiłku – wręcz przeciwnie wiele roślin jest łatwych w uprawie, zaś efekty takiej aktywności to źródło ogromnej satysfakcji dla całej rodziny. Własne warzywa i owoce czy zioła to zdrowe, świeże, ekologiczne i smaczne pożywienie, a w dodatku korzyść finansowa – w sklepach produkty spożywcze są nie tylko drogie, ale i często pośledniej jakości.

Krzewienie oświaty musi przebiegać dwutorowo, zatem PZD powinno mieć na uwadze nie tylko działkowców, ale i ogół społeczeństwa. Obecnie moda na eko-produkty i dbałość o środowisko przybrała rozmiary jak nigdy do tej pory. Wykorzystajmy więc ten potencjał. Wychodźmy do ludzi, mediów, szkół przedszkoli, seniorów, organizacji społecznych oraz władz miast i gmin z propozycjami współpracy, wywiadów, szkoleń czy warsztatów. Mamy olbrzymi potencjał ludzki, mamy piękne ogrody – mamy czym się pochwalić i co promować! Od wielu lat z dumą mówimy o tym, że ogrody sprzyjają społecznej integracji, zaś przebywanie blisko natury łagodzi obyczaje.

Dziś, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone, a młodzież coraz częściej wybiera świat wirtualny od rzeczywistego, warto podejmować inicjatywy, które zbliżą do siebie ludzi o różnych poglądach, w różnym wieku i o różnym statusie ekonomicznym. Takie oddolne ruchy są bardzo istotne – pomagają budować nam dobry wizerunek i promować ruch ogrodniczy, a zaangażowanie np. w akcje charytatywne, jak to miało miejsce w ubiegłych latach na licznych ogrodach, niesie radość potrzebującym i nam samym. Należy pokazywać, że ROD to zielone oazy w mieście, miejsca spotkań, ekologiczne zaplecza rodzin. Kwiaty i inne rośliny ozdobne mogą cieszyć oko nie tylko działkowców.

Nie zamykajmy się na innych – wyjdźmy na zewnątrz i edukujmy społeczeństwo, a zyskamy nowych przyjaciół i sprzymierzeńców. Ludzie  chętnie odpoczną od tempa i zgiełku miasta, a i organy administracji publicznej dostrzegą, że dotacje, które nam przyznają są wykorzystywane w dobrym, pożytecznym celu, zaś dzięki nim rodzinne ogrody działkowe są jeszcze piękniejsze.

 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców