Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 01.10.2019

Pierwszym z omawianych tematów był projekt Programu Działania PZD na nową kadencję 2019-2023. Program przedstawił i szczegółowo omówił jego założenia prezes Eugeniusz Kondracki.

„Przedstawiony program był szeroko konsultowany. Zawiera tematy i zagadnienia, którymi Związek musi i powinien się zająć w nowej kadencji. Jedną z priorytetowych spraw będzie otwieranie się ogrodów na miasta i społeczeństwo. Chcemy integrować się ze społeczeństwem, chcemy by ogrody były także dla nich. Zależy nam na dobrej współpracy z samorządami – a to jest jeden z jej filarów. Nie mniej ważne w działalności programowej jest skuteczne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi PZD. I tu będziemy pracowali nad nowoczesnym systemem zarządzania. To bardzo istotne w kwestii sprawnego funkcjonowania ROD i rozwoju ogrodów. Kolejna istotna sprawa to zwalczanie ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania na działkach. Nie możemy także przegapić tematów związanych z urbanistyczną polityką miast. Nie ma i nie będzie ogrodów jeśli przegapimy studia i plany miejscowego zagospodarowania” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

Projekt programu zawiera także zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, gospodarowania wodą w ROD, komunikacji w Związku a także polityki medialnej. Wszystkie zaproponowane w programie działania wytyczają jasne cele, które zapewnią istnienie i rozwój ogrodów oraz Związku na miarę współczesnych czasów.

                           

Do przedstawionych przez Eugeniusza Kondrackiego założeń odnieśli się członkowie Krajowej Rady. Po dyskusji dotyczącej założeń programowych prezes Eugeniusz Kondracki podsumował kończącą się kadencję i działania Krajowego Zarządu, jak i Krajowej Rady.

„Ta kadencja była kadencją bardzo trudną i bardzo pracowitą. Przyjęliśmy nowy statut i jego nowelizację. Odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Uczestniczyliśmy w pracach przy 10 ustawach, chociażby w niedawno przyjętej ustawie śmieciowej. Obchodziliśmy dwa ważne jubileusze: 35-lecie PZD oraz 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego. Weszły w życie przepisy RODO – w związku z tym opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalny przewodnik „RODO w ROD”. Wprowadziliśmy system DGCS. Nabyło go prawie 1700 jednostek. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy 7 głównych programów istotnych dla rozwoju i funkcjonowania ogrodów oraz Związku. Tych działań było naprawdę dużo, świadczy chociażby o tym to, iż dziś mamy już XXXI posiedzenie Krajowej Rady w tej kadencji” – powiedział prezes PZD.

                         

W swoim wystąpieniu prezes PZD podziękował wszystkim członkom Krajowej Rady za poświęcenie i ciężką pracę na rzecz Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes eugeniusz Kondracki podziękowania skierował również pod adres Krajowej Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącej Marii Fojt. Nie krył słów uznania dla pracy i zaangażowania przewodniczącej.

Również Maria Fojt wyraziła swoją wdzięczność za pomoc okazaną przez prezesa Eugeniusza Kondrackiego, członków Krajowej Rady oraz pracowników biura jednostki krajowej.

Następnie uczestnikom Krajowej Rady zaprezentowano projekty 10 stanowisk na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, a także regulamin obrad Zjazdu.

Prezes PZD przedstawił również program spotkań przedzjazdowych z delegatami XIV Krajowego Zjazdu, które odbędą się w tym tygodniu.

Ponieważ zakończyły się już wszystkie okręgowe zjazdy Eugeniusz Kondracki przedstawił także wnioski i uwagi dotyczące ich przebiegu. Pochwalił zjazd okręgu śląskiego doceniając jego organizację, przygotowanie i przebieg. Podkreślał, że jest to wynikiem przeprowadzonych konferencji przedzjazdowych. Dodał, że w przyszłej kadencji takie spotkania należy wprowadzić jako obowiązkowe. Dzięki naradom lepiej, szybciej i sprawniej się pracuje – bo na zjazd są już gotowe, wypracowane i przemyślane postulaty. Jednak nie we wszystkich okręgach tak było. Dlatego zdaniem prezesa PZD należy zrobić wszystko, by zjazdy były przygotowane w bardziej praktyczny sposób.

Po przedstawieniu wszystkich zaplanowanych w porządku obrad tematów przystąpiono do głosowania nad uchwałami, nad którymi czuwała Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Tadeusza Jarzębaka.

                       

Krajowa Rada jednomyślnie udzieliła absolutorium Krajowemu Zarządowi PZD. Przyjęła również projekt Programu Polskiego Związku Działkowców na kadencję 2019-2023. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie przyjęcia projektów stanowisk XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Na koniec kilka miłych słów w stronę prezesa Eugeniusza Kondrackiego skierował Tadeusz Jarzębak, wiceprezes PZD i prezes okręgu w Szczecinie. Życzył prezesowi Kondrackiemu w imieniu całej Krajowej Rady wytrwałości i inspiracji do dalszego działania na rzecz Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Po czym wszyscy zebrani odśpiewali prezesowi PZD huczne 100 lat.

                              

E.Ch.

W dniu 30 września w Warszawie odbyło się XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to ostanie posiedzenie Rady w tej kadencji. W obradach uczestniczyli członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi nie będący członkami Krajowej Rady. Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki.

                             

Pierwszym z omawianych tematów był projekt Programu Działania PZD na nową kadencję 2019-2023. Program przedstawił i szczegółowo omówił jego założenia prezes Eugeniusz Kondracki.

„Przedstawiony program był szeroko konsultowany. Zawiera tematy i zagadnienia, którymi Związek musi i powinien się zająć w nowej kadencji. Jedną z priorytetowych spraw będzie otwieranie się ogrodów na miasta i społeczeństwo. Chcemy integrować się ze społeczeństwem, chcemy by ogrody były także dla nich. Zależy nam na dobrej współpracy z samorządami – a to jest jeden z jej filarów. Nie mniej ważne w działalności programowej jest skuteczne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi PZD. I tu będziemy pracowali nad nowoczesnym systemem zarządzania. To bardzo istotne w kwestii sprawnego funkcjonowania ROD i rozwoju ogrodów. Kolejna istotna sprawa to zwalczanie ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania na działkach. Nie możemy także przegapić tematów związanych z urbanistyczną polityką miast. Nie ma i nie będzie ogrodów jeśli przegapimy studia i plany miejscowego zagospodarowania” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

Projekt programu zawiera także zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, gospodarowania wodą w ROD, komunikacji w Związku a także polityki medialnej. Wszystkie zaproponowane w programie działania wytyczają jasne cele, które zapewnią istnienie i rozwój ogrodów oraz Związku na miarę współczesnych czasów.

                           

Do przedstawionych przez Eugeniusza Kondrackiego założeń odnieśli się członkowie Krajowej Rady. Po dyskusji dotyczącej założeń programowych prezes Eugeniusz Kondracki podsumował kończącą się kadencję i działania Krajowego Zarządu, jak i Krajowej Rady.

„Ta kadencja była kadencją bardzo trudną i bardzo pracowitą. Przyjęliśmy nowy statut i jego nowelizację. Odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Uczestniczyliśmy w pracach przy 10 ustawach, chociażby w niedawno przyjętej ustawie śmieciowej. Obchodziliśmy dwa ważne jubileusze: 35-lecie PZD oraz 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego. Weszły w życie przepisy RODO – w związku z tym opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalny przewodnik „RODO w ROD”. Wprowadziliśmy system DGCS. Nabyło go prawie 1700 jednostek. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy 7 głównych programów istotnych dla rozwoju i funkcjonowania ogrodów oraz Związku. Tych działań było naprawdę dużo, świadczy chociażby o tym to, iż dziś mamy już XXXI posiedzenie Krajowej Rady w tej kadencji” – powiedział prezes PZD.

                         

W swoim wystąpieniu prezes PZD podziękował wszystkim członkom Krajowej Rady za poświęcenie i ciężką pracę na rzecz Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes eugeniusz Kondracki podziękowania skierował również pod adres Krajowej Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącej Marii Fojt. Nie krył słów uznania dla pracy i zaangażowania przewodniczącej.

Również Maria Fojt wyraziła swoją wdzięczność za pomoc okazaną przez prezesa Eugeniusza Kondrackiego, członków Krajowej Rady oraz pracowników biura jednostki krajowej.

Następnie uczestnikom Krajowej Rady zaprezentowano projekty 10 stanowisk na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, a także regulamin obrad Zjazdu.

Prezes PZD przedstawił również program spotkań przedzjazdowych z delegatami XIV Krajowego Zjazdu, które odbędą się w tym tygodniu.

Ponieważ zakończyły się już wszystkie okręgowe zjazdy Eugeniusz Kondracki przedstawił także wnioski i uwagi dotyczące ich przebiegu. Pochwalił zjazd okręgu śląskiego doceniając jego organizację, przygotowanie i przebieg. Podkreślał, że jest to wynikiem przeprowadzonych konferencji przedzjazdowych. Dodał, że w przyszłej kadencji takie spotkania należy wprowadzić jako obowiązkowe. Dzięki naradom lepiej, szybciej i sprawniej się pracuje – bo na zjazd są już gotowe, wypracowane i przemyślane postulaty. Jednak nie we wszystkich okręgach tak było. Dlatego zdaniem prezesa PZD należy zrobić wszystko, by zjazdy były przygotowane w bardziej praktyczny sposób.

Po przedstawieniu wszystkich zaplanowanych w porządku obrad tematów przystąpiono do głosowania nad uchwałami, nad którymi czuwała Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Tadeusza Jarzębaka.

                       

Krajowa Rada jednomyślnie udzieliła absolutorium Krajowemu Zarządowi PZD. Przyjęła również projekt Programu Polskiego Związku Działkowców na kadencję 2019-2023. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie przyjęcia projektów stanowisk XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Na koniec kilka miłych słów w stronę prezesa Eugeniusza Kondrackiego skierował Tadeusz Jarzębak, wiceprezes PZD i prezes okręgu w Szczecinie. Życzył prezesowi Kondrackiemu w imieniu całej Krajowej Rady wytrwałości i inspiracji do dalszego działania na rzecz Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Po czym wszyscy zebrani odśpiewali prezesowi PZD huczne 100 lat.

                              

E.Ch.