Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2018 rok

W dniu 6 września 2019 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2018 roku. Z powyższego sprawozdania obejmującego wszystkie ROD w Polsce wynika, iż wykonano 4 258 zadań w 2 423 ROD. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały prace remontowo - inwestycyjne w 52 % ROD o łącznej wartości 65 585 974 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 27 966 935 zł, a remonty i modernizacje urządzeń infrastruktury ogrodowej wyniosły 37 619 041 zł.

Największy procent ogrodów, w których przeprowadzono zadania w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD funkcjonuje w okręgu:

  • w Elblągu – 77% (na 76 ROD zadania zrealizowano w 59 ROD);
  • podkarpackim – 78% (na 160 ROD zadania zrealizowano w 125 ROD);
  • we Wrocławiu – 77% (na 225 ROD zadania zrealizowano w 173 ROD).

Z kolei najmniejszy procent ogrodów, w których zrealizowano prace w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD, znajduje się w okręgu:

  • łódzkim – 31% (na 305 ROD zadania zrealizowano w 65 ROD);
  • małopolskim - 32% (na 240 ROD zadania zrealizowano w 77 ROD);
  • pilskim – 29 % (na 83 ROD zadania zrealizowano w 24 ROD);
  • toruńsko-włocławskim – 20 % (na 195 ROD zadania zrealizowano w 39 ROD).

Zakres prac remontowo – inwestycyjnych obejmował:

a)     ogrodzenia – w 793 ROD na łączną kwotę 9 405 359 zł,

b)    sieć wodociągową – w 674 ROD na kwotę 14 933 421 zł,

c)     sieć energetyczną – w 630 ROD na kwotę 15 446 971 zł,

d)    domy działkowca / budynki administracyjne – w 799 ROD na kwotę 13 596 077 zł,

e)     drogi i aleje – w 393 ROD 8 483 148 zł,

f)      zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym pasy zieleni, kanalizacja, melioracja – w 179 ROD 1 710 258 zł,

g)     tereny rekreacyjne, place zabaw, plenerowe siłownie – w 142 ROD na kwotę 1 252 392 zł,

h)    inne zadania towarzyszące inwestycjom, w tym tablice informacyjne, monitoring – w 487 ROD na kwotę 3 585 976 zł.

Z kwoty 65 585 974 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania
56 009 098 zł stanowiły środki własne ROD.  Jest to kwota stanowiąca 85 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 654 191 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 7 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2018 roku. Natomiast 4 922 685 złpochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 8 % wszystkich wydatkowanych środków.

Promowanie przez Związek tematu inwestycji na naradach z zarządami ROD, na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowego Zarządu PZD, oraz w publikacjach związkowych powoduje, iż liczba zadań inwestycyjno – remontowych w ogrodach rośnie. Oznacza to, że świadomość samych działkowców się zmienia. Coraz chętniej decydują się na przeprowadzenie zadań nie tylko koniecznych z uwagi na zdekapitalizowanie się infrastruktury, ale i realizują nowe inwestycje, które przyczyniają się do lepszego i bardziej komfortowego wypoczynku na ogrodach.

Mimo włożonej pracy, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu spore. Dlatego w podjętej uchwale nr 5/XXX/2019 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku, Krajowa Rada PZD zaapelowała do zarządów ROD o podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań w ROD, które przyczynią się do polepszenia infrastruktury ogrodowej oraz lepszego postrzegania ogrodów wśród społeczności lokalnej. To właśnie przez pryzmat wizualny ogrodów działkowych społeczeństwo wyrabia sobie o nich zdanie. Jeśli ogrody nie będą wyglądać estetycznie, będzie to najprostszy sposób na doprowadzenie ich do likwidacji. Dlatego należy postawić na dalszy ich rozwój poprzez realizowanie zadań inwestycyjno – remontowych.

Krajowa Rada PZD uznała, iż ważnym aspektem jest korzystanie przez zarządy ROD z możliwości wsparcia finansowego jakie daje art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Umożliwia on bowiem ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Jednak, aby takie środki były zabezpieczone dla ogrodów w budżecie gminnym, ważna jest aktywność zarządów ROD i samych działkowców, którzy przy każdej nadarzającej się okazji winni przypominać radnym o obowiązkach, jakie ciążą na samorządach, związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD.

Krajowa Rada PZD uznała, iż równie ważnym źródłem pomocy dla ROD mogą byćbudżety obywatelskie, które mogą być alternatywnym sposobem na realizację zadań inwestycyjno – remontowych. Związek bardzo gorąco zachęca ogrody do korzystania z tej formy pomocy, gdyż realizacja inwestycji ze środków budżetów obywatelskich jest stosunkowo łatwa, a za wykonanie odpowiada gmina, bądź miasto realizujące zadanie.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 6 września 2019 r.