Porady ogrodnicze

 

Działkowicz zimą - Antoni Gieczewski

Snuje się od okna do okna

Każda godzina dłuży się! Markotna!

Zima to czas działkowej smuty

Jakby za karę okres pokuty

Próbuje "zabić" czas przed telewizorem

To dobre ale wieczorem

A co w ciągu dnia?

Jak spędzić czas się da?

Rozwiązywaniem krzyżówki ?

Wkręcaniem kolejnej żarówki?

Brak konkretnego zajęcia

To katorga nie do pojęcia

Z żoną się pokłóci

Wyjdzie! Póżno wróci

Ile można spać?

Kiedyś trzeba wstać!

Do sąsiada zadzwoni

Swoje troski odsłoni

Przejrzy stan kosiarki

Dokona konserwacji glebogryzarki

Tymczasem niepokój o działkę narasta

Trzeba iść zobaczyć. Basta!

Przyciągany jakby grawitacji siłą

Idzie zobaczyć działkę miłą

To nic że mrożnie, śnieżnie

Idzie zobaczyć, choćby pobieżnie

Uspokojony jej widokiem

Świat postrzega dobrym okiem

Nastrój  przygnębienia częściowo pryska

Rozumie co flora przez zimę zyska

Jak dla człowieka noc

Kiedy sen daje moc

Tak zima dla przyrody

To warunek na nowe gody

Więc planuje co zmodernizuje?

Co nowego dobuduje?

Co nowego posadzi?

Co mu "Działkowicz" doradzi?

Jakie posiać rozsady?

Co na parapecie? A co nie da rady?

Co kupić w OBI?

A co sam przysposobi?

A jak zima nie ustępuje?

Co Ci rozum podszeptuje?

Co mu doradzisz?

Jak na zimową nudę zaradzisz?

 

 

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

Największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca, odbyły się w sobotę, 7 września w hotelu „Sangate” w Warszawie. W uroczystościach wzięło udział prawie 300 osób – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także reprezentanci 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych.

   

Coroczne święto to wyraz solidarności całego środowiska i wyraźny znak, że idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa. To także forma podziękowania działkowcom za ich ciężką pracę oraz zaangażowanie włożone w budowanie społeczności działkowej i propagowanie ogrodnictwa.

  

Tegoroczne uroczystości oficjalnie rozpoczął prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki witając wszystkich gości. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe. Za sztandarem Krajowej Rady PZD maszerowały poczty z 13 okręgów PZD: Kalisza, Legnicy, Piły, Łodzi, Małopolski, Opolskiego, Podlaskiego, Śląskiego, Pomorskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wrocławia i Zielonej Góry. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn narodowy oraz hymn PZD – „Zielona Rzeczpospolita”.

Następnie delegacja z prezesem okręgu śląskiego Józefem Noskim na czele wręczyła prezesowi PZD chleb dożynkowy. Po czym symbolicznymi chlebkami dożynkowymi podzielono się ze wszystkimi uczestnikami uroczystości.

    

Po podzieleniu się dożynkowym chlebem prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się do zebranej publiczności.

„Ruch ogrodnictwa działkowego powstał pod koniec XIX wieku, jednak potrzebę istnienia ogrodów widziano już w 1824 roku – wtedy właśnie powstał jeden z najstarszych ogrodów – Ogród w Koźminie Wielkopolskim, którym w tym roku świętował jubileusz 195-lecia. Nasza tradycja jest długa – jesteśmy największą organizacją w Polsce. Niezależną i samodzielną. Ogrody zielone to nie tylko działki – to zielone płuca miast i miasteczek, które są bardzo potrzebne społeczeństwu. Te ponad 40 tysięcy hektarów, które tworzą zielone oazy w całej Polsce odgrywa też znaczącą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Może jesteśmy kroplą, ale jak wiadomo kropla drąży skałę. Dziś naszym celem jest nie tylko zachowanie tego co mamy, ale także dalszy rozwój. Zapotrzebowanie na działki jest bardzo duże. Wielu młodych ludzi na dorobku nie stać na wczasy na ”RODOS”,  trzeba starać się aby to przysłowiowe „RODOS” mieli na miejscu, w ogrodach działkowych. To zadanie dla wszystkich, by rodzinne ogrody rozwijać ” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

   

W swoim dalszym wystąpieniu prezes poruszył też istotną kwestię otwierania się ogrodów na społeczności lokalne. Mówił również o szerokiej współpracy Związku i ogrodów z samorządami, i jak podkreślał liczy na dalszą owocną i jeszcze lepszą współpracę.

Następnie głos zabrała Izabela Stelmańska, reprezentująca marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika, która odczytała list od marszałka. Marszałek Struzik dziękował wszystkim działkowcom za ich pracę i trud wkładany w codzienną pielęgnację działek. Docenił także znaczenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.  Podkreślił również zbawienny wpływ ogrodów na środowisko. Na koniec życzył wszystkim działkowcom radości i zadowolenia z pracy na działkach połączonego z przyjemnym wypoczynkiem.

Do gości zwrócił się również przewodniczący Rady Miasta Częstochowa – Zdzisław Wolski. W swoim wystąpieniu podkreślał dobrą wieloletnią współpracę z działkowcami. Dodał, że władze Częstochowy doskonale rozumieją i doceniają funkcję ogrodów działkowych oraz potrzebę ich rozwoju. Zadeklarował, że dalsza pomoc ze strony miasta będzie kontynuowana.

Gratulacje z okazji najważniejszego święta działkowców przesłała w specjalnym liście także wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska. W miłych słowach pani Marszałek podkreślała piękne idee i wartości jakie prezentują działkowcy.  Wyraziła swoją wdzięczność za to, że pielęgnując swoje ogródki niczym swój własny dom działkowcy dbają o to, aby takie wartości jak solidarność, życzliwość i pomoc międzyludzka były wciąż żywe.  Zapewniła także o swojej o sympatii i uznaniu dla ogrodów działkowych i PZD.

Podczas tegorocznych Krajowych Dni Działkowca po raz pierwszy w historii PZD wyróżniono zasłużonych, długoletnich prezesów Zarządów ROD. Specjalnie zaprojektowaną statuetką i dyplomami uhonorowano 24 prezesów ROD, którzy w tym roku zakończyli swoją wieloletnią działalność.

Eugeniusz Kondracki zwracając się do laureatów mówił o tym, że to właśnie dzięki takim ludziom ogrody się rodziły. Osobom, które nie szczędziły sił i z pełnym poświęceniem i determinacją pracowali na rzecz ogrodów i społeczeństwa. I za tę pracę i trud należą się słowa uznania i wielkie podziękowania.

Znaczącym i doniosłym wydarzeniem podczas uroczystości z okazji Krajowych Dni Działkowca jest uhonorowanie najbardziej zasłużonych działkowców i działaczy odznaczeniami związkowymi przyznanymi przez Krajowy Zarząd PZD.

Złotą odznakę ”Zasłużony działkowiec” otrzymało 13 najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz ogrodów działkowców. Odznaką „Za zasługi dla PZD” wyróżniono 11 osób, a medalem z okazji 120-lecia odznaczono 14 działkowców.

 

Istotnym i ważnym elementem uroczystości jest wystawa plonów i koszy dożynkowych. Nie inaczej było i w tym roku. Swoimi pięknymi kompozycjami pochwali się działkowcy Okręgów z: Legnicy, Piły, Lublina, Szczecina, Śląskiego, Sudeckiego, Świętokrzyskiego, Pomorskiego, Toruńsko-Włocławskiego i Wrocławia.

   

 

Tradycyjnie, jak co roku podczas Krajowych Dni Działkowca rozstrzygnięto krajowe konkursy.

 „Na przestrzeni lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie udziałem w konkursach. To bardzo cieszy. Należy zauważyć, że konkursy działkowe to nie tylko rywalizacja, to także wykorzystywanie ich w celu popularyzacji ogrodnictwa działkowego i promocji Rodzinnych Ogrodów Działkowych wśród społeczności lokalnych. Tegoroczne lustracje konkursowe pokazują wysoki poziom pod względem zagospodarowania oraz funkcjonalności jaki reprezentują ogrody oraz same działki” –  powiedział Józef Noski, przewodniczący Krajowej Komisji Konkursowej, prezes okręgu śląskiego PZD.

Tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019” otrzymały ex aequo:

– ROD „Pod lasem” w Białej Podlaskiej

– ROD „Pod Kasztanami” w Żorach.

Zwycięzcom prezes Związku Eugeniusz Kondracki wręczył puchar, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych.

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców postanowił również, że Laureatami konkursu z tytułem „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019 zostaje 10 ROD, wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymało 9 ROD, a wyróżnienia specjalne trafiły do 4 ogrodów.

 

Pełną listę laureatów, wyróżnionych i nagrodzonych wyróżnieniami specjalnymi  [zobacz tutaj]

Przyznano także nagrody w konkursie „Wzorowa Działka Roku 2019”. Laureatami konkursu, których działki otrzymały tytuł „Wzorowa Działka Roku 2019” zostało 20 działek. Krajowy Zarząd PZD przyznał również 11 wyróżnień.

Pełną listę nagrodzonych w konkursie "Wzorowa Działka Roku 2019" [zobacz tutaj]

Po uhonorowaniu wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych raz jeszcze do zebranych zwrócił się prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

„Dziękuję za to, że dziś tutaj jesteście i wspólnie możemy świętować. Dziękuję za waszą codzienną pracę w ogrodach, za działalność w Związku. Tworzymy jedną, wielką świadomą rodzinę. Wiemy jakie cele nam przyświecają, dokąd idziemy i co chcemy osiągnąć. Póki jesteśmy razem zawsze będziemy potrafili działać na rzecz rozwoju i dalszego istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych” – zakończył prezes PZD.

Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert zespołu Bene, którego akompaniament towarzyszył zebranym podczas całej uroczystości. Przy rytmach znanych i lubianych utworów goście ruszyli na parkiet. Następnie wszystkich zaproszono na wspólny obiad, gdzie w miłej atmosferze rozmawiano, dyskutowano i wymieniano doświadczenia na wiele tematów bliskim działkowcom.

 

Tekst: Emilia Chmielińska