Porady ogrodnicze

 

Działkowicz zimą - Antoni Gieczewski

Snuje się od okna do okna

Każda godzina dłuży się! Markotna!

Zima to czas działkowej smuty

Jakby za karę okres pokuty

Próbuje "zabić" czas przed telewizorem

To dobre ale wieczorem

A co w ciągu dnia?

Jak spędzić czas się da?

Rozwiązywaniem krzyżówki ?

Wkręcaniem kolejnej żarówki?

Brak konkretnego zajęcia

To katorga nie do pojęcia

Z żoną się pokłóci

Wyjdzie! Póżno wróci

Ile można spać?

Kiedyś trzeba wstać!

Do sąsiada zadzwoni

Swoje troski odsłoni

Przejrzy stan kosiarki

Dokona konserwacji glebogryzarki

Tymczasem niepokój o działkę narasta

Trzeba iść zobaczyć. Basta!

Przyciągany jakby grawitacji siłą

Idzie zobaczyć działkę miłą

To nic że mrożnie, śnieżnie

Idzie zobaczyć, choćby pobieżnie

Uspokojony jej widokiem

Świat postrzega dobrym okiem

Nastrój  przygnębienia częściowo pryska

Rozumie co flora przez zimę zyska

Jak dla człowieka noc

Kiedy sen daje moc

Tak zima dla przyrody

To warunek na nowe gody

Więc planuje co zmodernizuje?

Co nowego dobuduje?

Co nowego posadzi?

Co mu "Działkowicz" doradzi?

Jakie posiać rozsady?

Co na parapecie? A co nie da rady?

Co kupić w OBI?

A co sam przysposobi?

A jak zima nie ustępuje?

Co Ci rozum podszeptuje?

Co mu doradzisz?

Jak na zimową nudę zaradzisz?

 

 

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dziś (6 września) w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad Krajowa Rada PZD przyjęła 6 uchwał i wypracowała 1 stanowisko.                         

Pierwszym omawianym punktem było sprawozdanie Krajowej Rady PZD za okres kadencji, które przedstawił prezes Eugeniusz  Kondracki.

„Ta kadencja była kadencją bardzo trudną i bardzo pracowitą. Oczekiwania wobec Związku były i są bardzo duże. Dlatego musimy reagować szybko i skutecznie. Należy podkreślić, że ta kadencja była bogata jeśli chodzi o opracowywanie i uchwalanie programów. To jest zupełnie nowa, ale bardzo potrzebna praktyka. Czasy się zmieniają, pojawiają się nowe potrzeby i Związek na nie reaguje. Rozwój Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych tych działań wymaga” – powiedział podczas posiedzenia prezes PZD.                                                      

W dalszej części wystąpienia prezes PZD omówił także działalność oświatową, finansową i medialną Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania przyszedł czas na dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Jarzębak, wiceprezes PZD, prezes Okręgu w Szczecinie. W swoim wystąpieniu podkreślał ogrom pracy jaką w tej kadencji wykonała Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD. Docenił także wysiłek włożony przez szczeble pośrednie Związku i ich wpływ na to, co się dzieje w ogrodach. Z kolei Janusz Moszkowski, prezes okręgu wrocławskiego podkreślał, iż w tej kadencji znacznie bardziej zauważalne jest zainteresowania Ogrodami przez gminy i powiaty i chęć pomocy ze strony samorządów. Dodał, że ta sytuacja to zasługa Związku, który ciągle podkreśla jak ważna jest współpraca z samorządami i otwieranie ogrodów na społeczność lokalną. 

                              

Zabierając głos prezes okręgu świętokrzyskiego Edward Galus podziękował Krajowej Radzie za czuwanie nad tym, aby ustawy procedowane w Parlamencie były korzystne dla działkowców.  W swoim wystąpieniu odniósł się również  do współpracy z samorządami i wynikających z niej korzyściach. Dodał, że Kielce już drugi raz otrzymały bardzo dużą, bo w wysokości 1 miliona złotych dotację na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Podczas posiedzenia przyjęto również zmianę terminu XIV Krajowego Zjazdu PZD. Początkowo miał on się odbyć w dniach 06-07.12.2019r., jednak uznano za zasadne przyspieszenie tego terminu. Zdecydowano, że XIV Krajowy Zjazd PZD odbędzie się 18 października 2019r.

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Krajowa Rada przyjęła także stanowisko w tej sprawie. W jego treści podkreślano, że Polski Związek Działkowców jest apolityczny – działa w każdych warunkach dla dobra ogrodów i działkowców.

Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych [CZYTAJ TUTAJ]

Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie 7 już programu PZD. Jest to „Otwarty Program Bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD”.

Jak mówił prezes Kondracki bezpieczeństwo w ogrodach to sprawa priorytetowa. Jest dużo zagrożeń, dlatego Związek uznał za stosowne pochylić  się na tym tematem i wypracować zalecenia i wskazówki do stosowanie we wszystkich ROD. Program składa się z trzech podstawowych bloków tj. infrastruktury, działań formalnych i edukacyjnych oraz współpracy zewnętrznej ROD.

                            

W trakcie dyskusji wszyscy odnosili się pozytywnie do opracowanego programu i uznawali konieczność jego wprowadzenia. Zwracano także uwagę na to, że to program otwarty i w zależności od tego jak będzie rozwijała się sytuacja w ogrodach w kwestii bezpieczeństwa można ten program rozszerzać.

Podczas posiedzenia przedstawiono również sprawozdanie z realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku. Materiał przedstawiła Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami PZD.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2018 roku przeprowadzono aż 4258 zadań inwestycyjno-remontowych w 2423 ogrodach. Całkowity koszt tych działań to ponad 65,5 miliona złotych. Z czego 28 milionów stanowiły wydatki na budowę nowej infrastruktury, a ponad 37 milionów przeznaczono na zadania remontowe. Budowę nowej infrastruktury zrealizowano w 1197 ogrodach, z czego najwięcej tych działań obejmowało budowę sieci energetycznej, budowę ogrodzeń oraz siedzib dla zarządów. Z kolei remonty istniejącej infrastruktury przeprowadzono w 2900 ogrodach.

Podczas dyskusji w sprawach różnych rozmawiano m.in. o programie DGCS, o potrzebie tworzenie ośrodków finansowo-księgowych dla ROD, a także o odznaczeniach i znaczku związkowym.

Prezes PZD poinformował, że w siedzibie PZD odbyło się spotkanie z przedstawicielami DGCS. Pracowano nad wprowadzeniem wielu istotnym zmian w celu zwiększenia funkcjonalności programu. Prezes dodał także, że Związek poprosił o wytypowanie z każdego okręgu dwóch reprezentantów, którzy przejdą specjalne szkolenie z programu DGCS – po to, by potem móc szkolić wszystkich, którzy będą użytkownikami tego programu.

                         

W kwestii nadawania odznaczeń podkreślano, aby do wyróżnień typować osoby naprawdę zasłużone, takie które rzeczywiście coś dla Związku i dla Ogrodów zrobiły.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za udział w obradach i zaprosił na odbywające się jutro – 7 września, Krajowe Dni Działkowca.

 

Emilia Chmielińska